Według Sebastiana Szczurka, przedstawiciela regionalnego ZUS w Opolu, od kilku lat statystyki ubezpieczyciela odnotowują wzrost liczby zwolnień lekarskich o charakterze "psychiatrycznym". Te zwolnienia są wydawane z powodu różnych problemów, takich jak depresja, schizofrenia, nerwica, zaburzenia nerwicowe, zaburzenia osobowości czy reakcje na silny stres.

Reklama

Innymi częstymi przyczynami orzeczeń o czasowej niezdolności do pracy są choroby psychiczne oraz zaburzenia zachowania, które są skutkiem spożywania alkoholu, innych substancji odurzających oraz środków psychoaktywnych. W sumie w całym minionym roku ZUS w całym kraju przyjął ponad 1 mln 409 tys. zaświadczeń lekarskich wystawionych z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania.

Prawie 25 tys. zwolnień od psychiatry w 2023 roku

W minionym roku opolski oddział ZUS zarejestrował ponad 24,7 tysiąca zaświadczeń lekarskich wystawionych z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. W tej kategorii mieści się prawie sto różnych jednostek chorobowych. Od co najmniej pięciu lat liczba takich zwolnień w regionie rośnie. W 2020 roku na Opolszczyźnie lekarze wystawili 23,2 tysiąca takich zwolnień, a w 2019 roku około 19,5 tysiąca - powiedział rzecznik opolskiego ZUS Sebastian Szczurek.

Reklama

W 2023 roku mieszkańcy Opolszczyzny łącznie przebywali na chorobowym z powodu zaburzeń psychicznych przez 442 tys. dni, w porównaniu do 424 tys. dni w 2020 roku i zaledwie 335 tys. dni w 2019 roku. W minionym roku województwo opolskie odnotowało największą liczbę zaświadczeń lekarskich związanych z chorobami związanymi z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania w październiku, marcu i listopadzie - odpowiednio 2300, 2252 i 2243. Natomiast najmniejszą liczbę zaświadczeń wystawiono w lutym - 1778.

W których miesiącach pojawiło się najwięcej zwolnień?

W skali całego kraju, miesiącami, w których odnotowano największą liczbę zwolnień lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania, były październik - 128,3 tys., następnie marzec - 125,3 tys., oraz listopad - 121,2 tys. Najmniejszą liczbę zwolnień chorobowych tego typu lekarze wystawili w lutym - niecałe 107 tys. Był to jedyny miesiąc, w którym liczba orzeczeń o czasowej niezdolności do pracy w tej grupie chorobowej wyniosła poniżej 110 tys.

W tych województwach najwięcej L4 od psychiatry

W ubiegłym roku najwięcej zwolnień z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania odnotowano w województwie mazowieckim - prawie 210 tys., w wielkopolskim - niemal 180 tys., oraz na Śląsku, gdzie było ich blisko 170 tys. W 2023 roku tego rodzaju zwolnienia częściej były wystawiane kobietom - 875 tys., a rzadziej mężczyznom - prawie 535 tys.