Data urodzenia w CV. Czy trzeba ją wpisać?

Odpowiedź na pytanie, czy trzeba wpisać wiek w CV wydaje się prosta. Podanie daty urodzenia w aplikacji nie jest obowiązkowe. Nie regulują tego żadne przepisy. Inną, bardziej skomplikowaną kwestią jest jednak to, czy warto. Z punktu widzenia szukającego pracy ważny jest przecież fakt, czy brak daty urodzenia w CV może zmniejszyć szanse na rozpatrzenie naszej oferty.

Niezależnie od tego, czy podamy wiek, czy nie, teoretycznie rekruterzy powinni brać pod uwagę wyłącznie to, czy spełniamy wymagania zamieszczone w ogłoszeniu - nasze doświadczenie, wykształcenie i umiejętności. To ile mamy lat nie powinno mieć znaczenia.

Reklama

Zgodnie z art. 183a Kodeksu pracy przepisy nakazują równe traktowanie w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. A jak jest w praktyce?

Reklama

Czy warto wpisać wiek w CV?

Doradcy zawodowi są zgodni - wybór czy podawać datę urodzenia w CV należy wyłącznie do nas. Nie zmienia to istotnie faktu, że pracodawca i tak może bez większego problemu wywnioskować nasz wiek patrząc na okres, w którym zdobywaliśmy wykształcenie oraz lata dotychczasowej pracy. Podając datę urodzenia możemy jedynie mu to ułatwić.

Z drugiej strony dodatkowa rubryka z datą urodzenia zabiera miejsce w CV, które można wykorzystać na wpisanie istotniejszych informacji.

Jak podaje portal pracuj.pl datę urodzenia będzie trzeba podać, jeśli rekrutacja przebiegnie pomyślnie i będziemy wypełniać dokumenty związane z zatrudnieniem. Zgodnie z artykułem 22 § 1 Kodeksu pracy osoba zatrudniająca ma prawo wymagać podania:

  • imienia i nazwiska
  • imion rodziców
  • daty urodzenia
  • miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji)
  • wykształcenia
  • przebiegu dotychczasowego zatrudnienia

Jakie dane trzeba wpisać w CV?

Podobnie jak data urodzenia, dodanie zdjęcia w CV nie jest obowiązkowe. Nie trzeba również wpisywać stanu cywilnego. Dane osobowe, które należy wpisać w podaniu o pracę to:

  • imię i nazwisko
  • miejsce zamieszkania
  • telefon kontaktowy
  • e-mail