Ze stanowiskami pożegnali się wszyscy członkowie poprzedniego zarządu, w tym prezes Andrzej Kensbok, który już jest wiceprezesem ds. finansowych w KGHM. Borkowski to siódma osoba, która kieruje PGZ od momentu utworzenia rządu Prawa i Sprawiedliwości w połowie listopada 2015 r.
W ostatnich tygodniach to niejedyna zmiana w spółkach z udziałem Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla gospodarki.
Reklama
Liczba prezesów i p.o. prezesów od 16 XI 2015 r., czyli utworzenia rządu PiS albo od powstania podmiotu (PFR i PGG)