Andrzej Kensbok z dniem 24 marca 2021 r. złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu PGZ S.A. Rada nadzorcza odwołała pozostałych członków zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu spółki RN oddelegowała Bogdana Borkowskiego, a do pełnienia obowiązków wiceprezesa Pawła Olejnika – napisała PGZ w komunikacie.

Reklama

Zapowiedziano, że zgodnie ze statutem spółki rada nadzorcza ogłosi w najbliższym czasie postępowanie kwalifikacyjne.

Teraz KGHM

We wtorek KGHM poinformowała, że Kensbok zostanie w połowie kwietnia wiceprezesem ds. finansowych w czteroosobowym zarządzie.

Rada Nadzorcza KGHM postanowiła odwołać z dniem 15 kwietnia cały zarząd spółki i powołać nowy z dniem następnym. Prezesem KGHM pozostanie Marcin Chludziński, stanowiska zachowają także dwaj wiceprezesi. Dwoje wiceprezesów odejdzie, jedno ze zwalnianych stanowisk zajmie Kensbok

Kensbok był prezesem Polskiej Grupy Zbrojeniowej od marca 2020, wcześniej przez kilka tygodni pełnił obowiązki prezesa PGZ.Do PGZ należy ponad 50 spółek produkujących i remontujących uzbrojenie, Grupa ma także udziały w 32 dalszych spółkach branż zbrojeniowej, stoczniowej i nowych technologii.