MBA (Master of Business Administration) to zwykle dwuletnie, podyplomowe studia prowadzone w trybie zaocznym. Naucza się na nich szczegółowych zagadnień z zarządzania firmą, zasobami ludzkimi, ale też stosowania strategii biznesowych i marketingu. Jako, że kursanci będą mieli, bądź już mają związek z biznesem, nie może na studiach zabraknąć prawa, ekonomii, podstaw księgowości, języków obcych z naciskiem na branżową terminologię. Oprócz tego studenci mogą też doskonalić się z matematyki i etyki.

Reklama

Tym, co wpływa na atrakcyjność studiów, jest forma prowadzenia zajęć. Raczej nie uświadczy się tu stosowanych gdzie indziej suchych wykładów. Nauka polega na studiowaniu przypadków, dyskusjach z prowadzącymi zajęcia i ćwiczeniach-projektach.

Szkoły prowadzące kursy MBA często podpisują umowy z zagranicznymi uczelniami, dzięki czemu zajęcia prowadzą uznani w świecie wykładowcy, a studenci trafiają za granicę.

Czy to się opłaca

"Niewiele firm decyduje się na wysłanie pracownika na studia MBA, głównie ze względu na ich koszt" - mówi Agnieszka Gajewska-Cygan, współwłaścicielka firmy Grupy TemPo, zajmującej się doradztwem personalnym i organizacyjnym. "Jeśli już taka decyzja zapadnie, kwalifikacje pracowników podlegają szczegółowej weryfikacji. Pracodawca bada, która z osób wniesie najwięcej do organizacji po skończeniu MBA" - dodaje.

Studia MBA są dobrą inwestycją. Osoby już zatrudnione mogą po ich ukończeniu liczyć na wzrost pensji o 10 - 20 proc. Ze względu na koszt na studia decydują się przede wszystkim osoby już pracujące. Szukając natomiast pracy z dyplomem w kieszeni, już na starcie można liczyć na pensję wyższą o ok. 15 proc.

Reklama

Z korzyścią dla wszystkich

MBA przekładają się nie tylko na pieniądze. Jest to przede wszystkim lokata w siebie i własną przyszłość. Jeśli na studia wysyła firma, jest to również z korzyścią dla niej samej. "MBA daje absolwentom globalne spojrzenie na rozwiązywany problem, uczy identyfikowania procesów zachodzących w organizacjach niezależnie od miejsca ich powstawania. Z punktu widzenia pracodawcy stanowiska, na których szczególnie przydaje się wiedza z kursu MBA, to te, które wymagają od pracownika szeroko rozumianej "orientacji biznesowej". Wiedza na poziomie MBA jest więc nie tylko potrzebna prezesom czy dyrektorom generalnym, ale również audytorom wewnętrznym, menedżerom i dyrektorom ds. identyfikowania procesów, ds. szacowania ryzyka, ds. inwestycji" - wyjaśnia Agnieszka Gajewska-Cygan.

To nie wszystko

Skończenie kursu MBA oczywiście nie gwarantuje sukcesu, ale absolwent nie powinien mieć problemów ze znalezieniem pracy. "Na podkreślenie zasługuje fakt, iż absolwentów MBA zatrudniają raczej organizacje świadome potencjału takich osób i przełożeni, którzy nie będą się obawiać o swoje posady, jeśli ich podwładny będzie lepiej wykształcony od nich samych" - dodaje Agnieszka Gajewska-Cygan.

uczelnia rodzaj studiów koszt
Szkoła Biznesu Politechniki WarszawskiejWyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w WarszawieWyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym SączuSzkoła Główna HandlowaWyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. F. Skarbka w WarszawieWyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w WarszawieUniwersytet Ekonomiczny we WrocławiuKrakowska Szkoła BiznesuWyższa Skoła Bankowa w PoznaniuPolitechnika Gdańska Executive MBAMBAMBAWEMBAMBAMBA dla finansistówMBAExecutive MBAExecutive MBAMBA 43 860 zł15 000 zł27 000 zł92 300 zł25 960 zł25 600 zł39 600 zł25 500 zł28 900 zł30 000 zł