Reklama

Korpus służby cywilnej

W Ministerstwie Obrony Narodowej, jak w każdym innym ważnym urzędzie, pracują członkowie korpusu służby cywilnej. Są urzędnikami wykonującymi zadania administracji rządowej. Ich wynagrodzenie jest dość zróżnicowane ze względu na podział na pięć grup stanowisk. Zasadnicza stawka miesięczna wynosi 2000 zł brutto dla osób wspomagających, 2500 zł dla specjalistów, 3600 zł dla samodzielnych urzędników. Pracownicy koordynujący dostają 3950 zł, osoby na średnim szczeblu zarządzania – 6600 zł. Po pięciu latach pracy każdy urzędnik otrzyma dodatek w wysokości 5 proc. miesięcznej pensji, który będzie corocznie wzrastał o 1 proc., aż do 20. roku zatrudnienia. Potem jednak pracownik służby cywilnej może liczyć na nagrody jubileuszowe, które wynoszą określony procent ich pensji, zależnie od stażu:

* Po 20 latach – 75 proc.

* Po 25 latach – 100 proc.

* Po 30 latach – 150 proc.

* Po 35 latach – 200 proc.

* Po 40 latach – 300 proc

* Po 45 latach – 400 proc.

Ale to nie koniec dodatków związanych ze stażem pracy w MON. Urzędnicy corocznie mogą liczyć na dodatkową pensję, tzw. trzynastkę. Oprócz tych wszystkich pieniędzy mianowani pracownicy służby cywilnej otrzymują dodatek, który wynosi nieco ponad 844 zł bądź 1167,27 zł. Kwota ta zależy od stopnia służbowego. Następny zastrzyk pieniędzy stanowi nagroda, którą można dostać za szczególne osiągnięcia podczas służby. Ostatnim uzupełnieniem osobistego budżetu pracownika służby cywilnej jest dodatek przyznawany na wykonywanie specjalnych zadań.

Cywil w wojsku

Członkowie korpusu służby cywilnej pracujący dla wojska są zatrudnieni tylko przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Ale armia to nie tylko ministerstwo. Dlatego nikogo nie powinna zdziwić lista cywilnych pracowników armii, takich jak nauczyciele akademiccy, pracownicy służby zdrowia, instytucji artystycznych czy prokuratur i sądów. Oczywiście wojskowych. Ich zarobki, tak jak pensje członków korpusu, są również bardzo zróżnicowane. „Wojskowi” cywile zostali podzieleni na 22 kategorie zaszeregowania, które różnicują ich miesięczne zarobki. Praktycznie nikt nie zarabia najniższej stawki – 610 zł. Została ona wyróżniona jako podstawa do obliczania dodatków.

Najmniej zarabiają niewykwalifikowani robotnicy – 620 – 880 zł miesięcznie. Płace wykwalifikowanych robotników wahają się pomiędzy 670 a 1480 zł. Z ciekawszych zawodów, które można znaleźć na liście cywilów zatrudnionych w wojsku, to np. dietetyk zarabiający 895 – 1580 zł czy inspektor BHP, który dostaje 1050 – 1480 zł. Dziennikarze zarabiają 965 – 1895 zł. Kapelan dostaje od wojska pensję 1180 – 1735 zł. Zarobki cywilnych kierowników i dyrektorów oraz ich zastępców zatrudnionych w wojsku wahają się między 1335 a 3275 zł.

Do tych podstaw dolicza się dodatek funkcyjny. Wśród nich wyróżniono 10 stawek, z których wylicza się procent od najniższej kategorii zaszeregowania, czyli 610 zł. Pierwsza stawka wynosi 5 – 25 proc., ostatnia 171 – 200 proc. Oprócz tego cywilni pracownicy wojska otrzymują mnóstwo dodatków, m.in. za pracę na drugiej zmianie, za pracę wykonywaną w nocy, w warunkach szkodliwych bądź niebezpiecznych dla zdrowia, za pracę w czasie świąt czy też za znajomość języka obcego. Poza tym po określonym czasie wykonywania obowiązków służbowych pracownicy dostają nagrody jubileuszowe:

* po 15 latach pracy 50 proc.,

Reklama

* po 20 latach pracy 100 proc.,

* po 25 latach pracy 150 proc.,

* po 30 latach pracy 200 proc.,

* po 35 latach pracy 300 proc.

* po 40 latach pracy 400 proc.,

* po 45 latach pracy 500 proc.,

* po 50 latach pracy 500 proc.

Pracownicy, którzy osiągnęli wiek 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni), dostają dodatkowo:

* jedną pensję po 25 latach pracy, w tym 15 lat w resorcie obrony narodowej,

* dwie pensje po 30 latach pracy, w tym 20 lat pracy w resorcie obrony narodowej;

* trzy pensje po 35 latach pracy, w tym 25 lat pracy w resorcie obrony narodowej.

Cywile zatrudnieni w jednostkach wielonarodowych

Od czasu wejścia Polski do NATO w 1999 r. utworzono trzy wielonarodowe jednostki wojskowe: Wielonarodowy Korpus Północny-Wschód, Batalion Polsko-Ukraiński i Polsko-Litewski. W ich strukturach na pracę mogą liczyć również cywile. Jednak proces kwalifikacyjny wcale nie jest prosty. Chętni musza wykazać się znajomością języka angielskiego w mowie i w piśmie oraz odpowiednią ilością wypracowanych lat pracy zawodowej. Zarobki cywilów, którzy chcieliby pracować w takiej jednostce, zależą od wykonywanego zadania. Np. kucharz może liczyć na pensję od 1050 do 1350 zł. Kierowca dostanie od 1310 do 1630 zł. Sekretarka stenotypistka może zarobić miesięcznie od 2260 do 2600 zł. Tłumacz i psycholog mogą dostać od 3050 do 3410 zł. Oprócz pensji podstawowej cywile zatrudnieni w jednostkach wielonarodowych dostają różne premie. Ich wysokość jest każdorazowo ustalana przez przełożonego na podstawie oceny realizacji zadań, jakie zostały powierzone pracownikom.