Podstawowy dochód żołnierza zawodowego to uposażenie zasadnicze uzależnione od stopnia wojskowego. Ponadto większość stopni oficerskich jest podzielona na tzw. grupy uposażenia, w których pensje mogą różnić się dość istotnie. Najniższą miesięczną wypłatę dostają szeregowcy – 1400 zł brutto. Podstawowe zarobki podoficerów zaczynają się od 2700 zł (tyle dostaje kapral). Oficerowie zarabiają od 3540 zł (podporucznik) do 14 400 zł (generał). Te kwoty obowiązują od początku roku. Niestety, na większe pieniądze żołnierze muszą poczekać, aż Sejm uchwali nowy budżet. Dopiero wtedy dostaną podwyżki wraz z wyrównaniem od 1 stycznia.

Cenne dodatki

Do miesięcznego uposażenia żołnierza zawodowego dochodzą dodatki: stałe, wypłacane razem z podstawową pensją, i jednorazowe.

Do stałych należą:

• równoważnik mundurowy – wypłacany raz w roku, ok. 2 tys. zł dla podoficerów i oficerów oraz 4200 zł dla generałów

nagroda roczna – czyli 13. pensja

• roczna gratyfikacja urlopowa dla żołnierza i jego rodziny – po 540 zł na każdego członka rodziny (żona i uczące się dzieci)

• zwrot kosztów za jeden przejazd w roku (tam i z powrotem) do wybranego miejsca w kraju – dla żołnierza i jego rodziny

• dodatek służbowy dla oficerów na stanowisku dowódczym – 42 – 420 zł

• dodatek za każde 5 lat służby – w wys. odpowiednio 5 proc. podstawowej pensji za 5 lat, 10 proc. za 10 lat, tak co 5 lat, aż do 25 lat służby

Dodatek jednorazowy żołnierz dostanie:

• w przypadku podróży służbowych, np. przeniesienia do innej jednostki – dla żołnierza i członków jego rodziny

• jako nagrodę za zdobycie oceny bardzo dobrej w sprawdzianie sprawności fizycznej – 1 tys. zł

Oprócz tych dodatków żołnierze pełniący służbę w specyficznych rodzajach wojsk mogą liczyć na kolejne. Na nagrodę mogą liczyć np. lotnicy, którzy latali bezawaryjnie. Nurkowie dostaną dodatkowe pieniądze za odpowiednią liczbę godzin spędzonych pod wodą, od 420 zł za 500 godzin, do nawet 840 zł za więcej niż 1500 godzin.

Wyjazdy na misje

Sposobem na większe pieniądze, z którego korzysta wielu polskich wojskowych, jest wyjazd na misję zagraniczną. Oczywiście wiąże się to z ryzykiem, ale przecież jest ono wpisane w ten zawód. Dodatkowa pensja za taką służbę wynosi od 3410 do 4400 zł dla podoficerów i od 4260 do 8360 zł dla oficerów. Jeśli żołnierz bierze udział w akcjach bojowych, ochrania konwoje, zapobiega aktom terroryzmu albo likwiduje jego skutki, może liczyć na zwiększenie tej pensji o kwotę od 220 do 660 zł. Za przebywanie w strefie działań wojennych wojskowi dostają jeszcze 66 zł za każdy dzień. Za udział w działaniach wojennych można zarobić nawet do 110 zł dziennie.

Wypłata może być jeszcze wyższa, jeśli misja odbywa się w trudnych warunkach klimatycznych albo gdy żołnierze są zakwaterowani w nie najlepszych warunkach. Teraz takie dodatki dostają odbywający służbę w Libanie (1320 zł) oraz Afganistanie i Iraku (1540 zł).

W trakcie misji dodatki mogą być wpłacane na konto żołnierza albo wypłacane mu na miejscu, w lokalnej walucie według aktualnego kursu.

Pensja podstawowa brutto w zł:

generał 14 400

generał broni 11 100 –12150

generał dywizji 9450 – 10 350

generał brygady 8050 – 8800

pułkownik 6030 – 7500

podpułkownik 4800 – 5470

major 4230 – 4550

kapitan 3770 – 3920

porucznik 3600 – 3660

podporucznik 3540

st. chorąży sztabowy 3350

st. chorąży 3230

chorąży 3120

mł. chorąży 3020

st. sierżant 2930

sierżant 2860

plutonowy 2800

st. kapral 2750

kapral 2700

st. szeregowy 2200