Podejmujecie wiele działań mających na celu aktywizację zawodową młodych. Co leży u źródeł tego zaangażowania?

Sytuacja demograficzna w Polsce jest bardzo niepokojąca i stale się pogarsza. W 2050 r. na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadać będzie aż 91 emerytów. Już dziś brakuje rąk do pracy, a wielu młodych ludzi wyjeżdża za granicę. To ogromny problem społeczny, a jednocześnie zagrożenie dla całej gospodarki i przedsiębiorców. Z raportu „#MłodziPrzyGłosie. Co wpływa na decyzje zawodowe młodych Polaków?”, przygotowanego przez Deloitte na zlecenie Coca-Cola, wynika, że młodzi ludzie wchodzący na rynek pracy są zagubieni, często nie mają pomysłu na siebie i nie wiedzą jeszcze, co chcą robić w życiu. Z powodu braku dostępnych danych i wiedzy, ich wybory zawodowe bywają chaotyczne i nietrafione. Dlatego chcemy im pomóc. A mówimy tu o 6,9 mln osób, 18 proc. mieszkańców Polski, grupie w wieku od 15 do 29 lat. Ludziach planujących dopiero przyszłość zawodową lub będących już, ale niezbyt długo, na rynku pracy.

Jako Coca-Cola postanowiliśmy zaproponować cały szereg działań, które w unikatowy i kompleksowy sposób wesprą młodych ludzi w drodze na rynek pracy. W naszych działaniach stawiamy na aktywizację zawodową grup stanowiących największe rezerwy na rynku pracy – kobiet i młodzieży. W ciągu ostatnich trzech lat Coca-Cola w Polsce przeznaczyła na aktywizację zawodową kobiet i ludzi młodych już ponad 7 mln zł.Stoyan Ivanov, prezes Coca-Cola Poland Services

Na czym polega najnowsza inicjatywa koncernu w tej dziedzinie?

W ostatnich miesiącach uruchomiliśmy cały pakiet działań adresowanych do młodych na rynku pracy. Zaczęliśmy od publikacji raportu definiującego, co wpływa na ich decyzje zawodowe, udostępniliśmy stronę dyskusyjną #MłodziPrzyGłosie i wreszcie uruchomiliśmy nowoczesną platformę YEP, której towarzyszy kampania społeczna informująca o specyfice różnych zawodów oraz autorski program mentoringowy. We współpracy z ekspertami z Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką Coca-Cola pomaga młodym podjąć najlepsze wybory edukacyjne i zawodowe.

W jaki sposób udało się zdefiniować potrzeby młodych ludzi?


Aby lepiej zrozumieć potrzeby i oczekiwania młodych osób, Coca-Cola wspólnie z Deloitte przygotowała raport „#MłodziPrzyGłosie. Co wpływa na decyzje zawodowe młodych ludzi?”. To nie jest głos ekspertów, polityków, przedstawicieli biznesu czy rodziców. O swoich aspiracjach i wartościach, dalszych planach zawodowych, autorytetach i źródłach wiedzy wypowiedzieli się sami młodzi – co ważne – pochodzący z różnych części kraju i różnej wielkości miast i miejscowości.

To pierwszy taki raport w Polsce, opierający się na badaniach przeprowadzonych także w ujęciu geograficznym. Chcielibyśmy rozpocząć nim szerszą dyskusję na temat możliwych rozwiązań, zarówno po stronie biznesu, organizacji pozarządowych, jak i przedstawicieli władz.

Raport przyniósł m.in. odpowiedzi na pytanie, co decyduje o wyborze przez młodego człowieka tej, a nie innej oferty pracy. Okazuje się np., że tym, co dla młodych osób liczy się najbardziej, jest bliskość miejsca zamieszkania – wskazało na nią 37 proc. badanych i jest to czynnik ważniejszy nawet niż wysokość wynagrodzenia.

Ważnym wnioskiem płynącym z raportu są też bardzo nierówne szanse, jeśli chodzi o dostęp do edukacji i dobrej pracy. Młodzi z mniejszych miejscowości i wsi twierdzą, że mają gorszy dostęp do dobrych uczelni, doradztwa, szkoleń zawodowych oraz targów pracy lub edukacji. Cały raport można znaleźć w internecie, na stronie www.mlodziprzyglosie.pl.

Zdefiniowanie potrzeb to jedno, a ich zaspokojenie to drugie. Czym jest platforma YEP? W jaki sposób wspiera młodych ludzi w ich decyzjach i wyborach?

Internetową platformę edukacyjną YEP Academy (www.yepacademy.pl) stworzyliśmy we współpracy i w partnerstwie z Fundacją Sukcesu Pisanego Szminką. YEP, czyli Youth Empowered Program, to pierwsze tak kompleksowe i nowoczesne rozwiązanie przeznaczone dla młodych ludzi, wspierające ich na trudnej ścieżce wyborów związanych z kierunkiem studiów, praktykami, stażami i pracą. Chcieliśmy, by platforma maksymalnie odpowiadała na potrzeby samych młodych, ale też uczelni i pracodawców. Dzięki YEP młodzi mogą poznać i wzmocnić swoje kompetencje oraz właściwie wybrać ścieżkę edukacyjną i zawodową, a przez to pewniej wejść na rynek pracy. Na platformie znajdują się m.in. testy kompetencji i predyspozycji zawodowych, a także baza zawodów z pełnymi opisami i ścieżkami kariery.

YEP zawiera także kalkulator wynagrodzeń, który pozwala obliczyć, ile powinna wynosić pensja w zależności od wybranego stylu życia, informator o wydarzeniach związanych z rynkiem pracy, bazę ofert pracy dla młodych oraz platformę edukacyjną z licznymi artykułami i poradnikami, jak funkcjonować na rynku pracy.

YEP Academy działa od kilku tygodni. Jak zachęcacie młodych, by korzystali ze zgromadzonych na platformie informacji, wiedzy, narzędzi?

Stworzyliśmy YEP, by w jednym miejscu młodzi ludzie mogli znaleźć wszystkie potrzebne informacje, które pomogą im rozpocząć karierę zawodową lub opracować plan na pierwsze etapy swojego dorosłego życia. To, co nas wyróżnia, to podejście: chcemy wspierać młodych ludzi na każdym etapie, aż do podjęcia świadomej i przemyślanej decyzji o przyszłości. Nie zostawiamy ich więc z rozwiązanym testem, z wynikiem, którego czasem nie potrafią przyjąć czy zrozumieć, ale idziemy z nimi dalej i opisujemy wszystkie możliwości. Razem z platformą YEP uruchomiliśmy kampanię społeczną o zawodach, która poprzez krótkie filmy wideo z prawdziwymi historiami przedstawicieli wybranych profesji pokazuje młodym ludziom, że tradycyjne zawody, takie jak mechanik, stolarz czy krawcowa, są rozwojowe, a do tego zawsze potrzebne. Czujemy, że jest potrzeba ich „odczarowania”. Chcemy przekonać młodych, że w takich fachach też można świetnie się rozwinąć, można rozkręcić własny dochodowy biznes, osiągnąć sukces, a do tego być spełnionym życiowo i zawodowo. Zależy nam, by platforma stała się pierwszym wyborem dla młodych osób, dlatego będziemy ją regularnie rozszerzać i rozwijać.

Czy młody człowiek, który znajdzie na platformie interesujące go narzędzia czy informacje, może liczyć na bezpośredni kontakt, na rzeczywistą pomoc, adresowaną nie do młodych w ogóle, ale bezpośrednio do niego?

Jednym z elementów platformy YEP jest autorski program mentoringowy Systemu Coca-Cola, który oferuje unikalną możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia pracowników obu spółek Coca-Cola i poznania ścieżki zawodowej w wybranym przez siebie obszarze. Dajemy młodym ludziom dostęp do naszych pracowników na wszystkich szczeblach kariery i w różnych zawodach, począwszy od inżynierów linii produkcyjnych, przez ekspertów od marketingu po menedżerów wysokiego szczebla. To może stać się dla młodych istotnym wsparciem w świadomym wyborze drogi zawodowej i odpowiednim zaplanowaniu swojej kariery.

Programy mają się rozwijać, odpowiadać na potrzeby młodych ludzi. W jaki sposób wsłuchujecie się w te potrzeby? Czy znajdzie się miejsce na zwrotny komentarz, opinie młodego człowieka i oczekiwań wobec rynku pracy?


W ramach YEP stworzyliśmy miejsce debaty o przyszłości młodych Polek i Polaków – podstronę #MłodziPrzyGłosie. Będą tu dyskutować o swoich potrzebach, oczekiwaniach i obawach dotyczących rynku pracy. Co miesiąc publikujemy nowy temat w formie vloga, czyli rodzaju bloga internetowego, którego zasadniczą treść stanowią pliki filmowe. Poruszamy w nich debaty najistotniejsze z punktu widzenia młodzieży, pokazujące, co jest dla nich ważne i czym kierują się, decydując o własnej przyszłości. I już wiemy, że tematów starczy nam na wiele takich debat i dyskusji, bo młodzi mają ogromną potrzebę rozmowy i dzielenia się własnymi przemyśleniami. Chcielibyśmy, by stało się to impulsem do podjęcia takich dyskusji również na szkolnych lekcjach.

A czy współcześni młodzi są gotowi na takie wsparcie? Większość badań i analiz mówi o tym, że millennialsi są bardzo indywidualni, samodzielni i sami chcą decydować o własnym życiu.

Nasz raport „#MłodziPrzyGłosie” wyraźnie pokazał, że młode osoby oczekują wsparcia dorosłych w dokonaniu właściwych wyborów zawodowych. Oni nie oczekują od nas – rodziców, polityków, pracodawców – narzucania im, jaką szkołę czy zawód mają wybrać, ani tym bardziej wyręczania ich w poszukiwaniu pracy. Decyzje chcą podejmować sami. Od nas oczekują wspierania ich w tym procesie decydowania o własnej przyszłości, pokazywania dostępnych możliwości, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. Ale oczekują też tworzenia lepszych warunków, nowych rozwiązań i wyrównywania szans w dostępie do edukacji i miejsc pracy. Powinniśmy uświadamiać młodym ludziom, że budowanie pozycji zawodowej to rzeczywiście czasem trudna i kręta droga, ale istnieje mapa, dzięki której łatwiej mogą pokonać tę drogę. Wystarczy pomóc im odpowiednio z tej mapy korzystać. Wierzymy, że poprzez tak profesjonalne programy, jak YEP, i właściwie dobrane narzędzia możemy być dla młodych ludzi realnym wsparciem w tych ważnych dla nich momentach podejmowania decyzji zawodowych.


Partner