Szczególną grupą w tej branży są programiści, których unikalne umiejętności są wysoko cenione na rynku. Warto przyjrzeć się bliżej tej grupie, gdyż ich zarobki są zróżnicowane nie tylko ze względu na poziom doświadczenia czy lokalizację firmy, ale także na języki czy technologie, w których pracują.

Reklama

Programiści różnych języków

W raporcie płacowym Sedlak & Sedlak dla branży IT 2017 znajdują się dane o wynagrodzeniach m.in. programistów posługujących się językami C/C++, PHP, Python, pracujących w technologii .NET czy w Java. Mowa jest o starszych programistach, czyli takich, którzy mają duże doświadczenie w danej dziedzinie, wykonują skomplikowane zadania, a ich doświadczenie zawodowe to minimum 3 lata.

Najwyższe zarobki otrzymują starsi programiści pracujący w technologii JAVA - połowa z nich zarabia w przedziale od 9 500 do 12 200 zł. Niewiele mniej zarabiają starsi programiści C/C++, których zarobki mieszczą się w przedziale 9 500 – 11 600 zł. Na trzecim miejscu znaleźli się programiści aplikacji mobilnych – połowa z nich otrzymuje wynagrodzenie od 8 000 do 13 500 zł.

Programiści pracujący w różnych województwach

Starsi programiści pracujący w województwie mazowieckim otrzymują wynagrodzenie 11 000 zł. Specjaliści zatrudnieni w województwie małopolskim zarabiają 1 200 zł mniej, natomiast programiści z Pomorza otrzymują wynagrodzenie w wysokości 8 500 zł.

Zarobki programistów w zależności od rodzaju umowy

Pracodawcy zatrudniający programistów często stosują inne formy umowy niż umowa o pracę. Programiści są zatrudniani również na umowę o dzieło, zlecenie czy kontrakt. W raporcie płacowym Sedlak & Sedlak dla branży IT 2017 uwzględniono każdą z wymienionych form zatrudnienia.

Najwyższe wynagrodzenie otrzymują starsi programiści zatrudnieni na kontrakcie. Połowa z nich zarabia więcej niż 12 000 zł. Dla porównania starsi programiści zatrudnieni na umowę o pracę otrzymują wynagrodzenie o niemal 2 000 zł niższe.

W przypadku młodszych programistów czyli pracowników z niedużym, bądź bez doświadczenia, najwyższe wynagrodzenie również otrzymują zatrudnieni na kontrakcie. Połowa z nich zarabia więcej niż 6 100 zł. Zatrudnieni na umowę o pracę zarabiają około 1 200 zł mniej, natomiast pracując na umowę zlecenie otrzymują wynagrodzenie w wysokości 4 000 zł.

Programiści a profil działalności firmy IT

W raporcie płacowym Sedlak & Sedlak dla branży IT 2017 podzielono firmy IT ze względu na profil działalności. Wyróżniono sektor finansowy, usługi i software. Najwyższe wynagrodzenie otrzymują starsi programiści zatrudnieni w firmach IT działających w sektorze finansowym – połowa z nich otrzymuje wynagrodzenie większe niż 12 600 zł. Niewielkie różnice występują pomiędzy zatrudnionymi w firmach IT działających w sektorze usług (10 100 zł) i software (10 000 zł).