Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 7,1 proc. w grudniu 2015 r. wobec 7,2 proc. w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W grudniu 2014 r. wynosiła 8,2 proc.. Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 1 227 tys. w grudniu wobec 1 253 tys. w poprzednim miesiącu. W całej UE stopa bezrobocia w tym ujęciu wyniosła w grudniu 9 proc..

Reklama

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec grudnia 9,8 proc..