Jak wyjaśnia Informacyjnej Agencji Radiowej ekspert prawa pracy adwokat Piotr Wojciechowski, ustawa wprowadza obowiązek odprowadzania składek do ZUS od wszelkich umów zleceń do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Reklama

Nowela uniemożliwia zawieranie podwójnych umów w taki sposób, aby jak najmniej składek płacić na ZUS. Dotychczas unikanie płacenia składek było możliwe przy zawarciu na przykład dwóch umów - jednej na niską kwotę, od której odprowadzana była niska składka, i drugiej, z wyższą kwotą, która nie była oskładkowana. Teraz takie praktyki nie będą mogły być stosowane.