Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 10,6% w lutym br. wobec 10,6 proc. w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat w komunikacie. W całej UE stopa bezrobocia w tym ujęciu wyniosła w lutym 10,9 proc.

Reklama

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec lutego 2013 r. 14,4 proc.