W marcu spadło bezrobocie, ale wciąż bez pracy jest ponad 2,3 mln Polaków. Według Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej marcowa stopa bezrobocia wyniosła 14,3 procent w porównaniu do 14,4 procent w lutym. Rok temu bezrobocie wyniosło 13,3 procent.

Reklama

Stopa bezrobocia spadła w 14 województwach, najsilniej w zachodniopomorskim - 0,4 punktu procentowego. Najniższe bezrobocie - na poziomie 10,7 proc. było w województwie wielkopolskim, najwyższe w województwie warmińsko-mazurskim - 22,3 proc.

Liczba bezrobotnych w końcu marca 2013 roku wyniosła 2 315,9 tys. osób i w porównaniu do końca lutego 2013 roku spadła o 20,8 tys. osób. Spadek bezrobocia to efekt rozpoczęcia prac sezonowych ale też jak informuje ministerstwo pracy - wzrostu liczby osób objętych programami aktywnych form zwalczania bezrobocia.