Co dziesiąty pytany ocenił taki scenariusz jako bardzo realny. W ciągu ostatniego półrocza pracę zmieniło też ponad 21 proc. respondentów. Co trzeci przyznał, że musiał to zrobić ze względu na restrukturyzację firmy, w której pracował.
Reklama
To zapewne dlatego aż 16 proc. pracujących Polaków aktywnie szuka nowej pracy. Średnia dla Unii Europejskiej wynosi 11 proc.
Aż siedmiu na dziesięciu zapytanych przyznało, że zmieniliby pracę, gdyby otrzymali interesującą ofertę. – Wyniki badania już pokazują, że dla dużej grupy Polaków zmiana pracy nie wynika z osobistych ambicji czy dążenia do rozwoju zawodowego, ale z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, takich jak reorganizacja – ocenia Agnieszka Bulik z Randstad.
Niepokojąco wyglądają też wyniki naszej satysfakcji z wykonywanej pracy. Aż jedna trzecia respondentów wykonuje obowiązki z obojętnością oraz mniejszym lub większym niezadowoleniem.
Pozytywnym trendem jest coraz większa świadomość Polaków dotycząca potrzeby doskonalenia. Aż 61 proc. ankietowanych stwierdziło, że ich kariera będzie wymagała więcej nauki i szkoleń niż w przeszłości. Jednocześnie co druga osoba zaznacza, że firma nie spełnia jego oczekiwań w zakresie rozwoju zawodowego.