Rośnie zatrudnienie. W górę, choć niezbyt jeszcze szybko, idą także płace. Na wysokim poziomie utrzymuje się dynamika produkcji przemysłowej. To świadczy o utrwaleniu się wzrostu gospodarczego, który w następnych miesiącach powinien jeszcze przyspieszyć. Ale w związku z tym zwiększy się presja inflacyjna, co wymusi podwyżkę stóp procentowych w marcu, być może, że kolejną także w kwietniu.

Reklama

Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu tego roku było wyższe o 3,8 proc. niż w styczniu 2010. W porównaniu z grudniem zatrudnienie wzrosło o 2,3 proc. Obecnie ponad 5,5 mln Polaków pracuje w firmach zatrudniających powyżej dziewięciu osób – podał GUS.

Dane urzędu okazały się dużo lepsze od eksperckich prognoz, które sięgały 2,5 pkt proc. Z tym że dane styczniowe zawsze zakłócają zmiany, jakie co roku przeprowadza GUS w koszyku przedsiębiorstw uwzględnianych w badaniach. Mogły one podwyższyć wynik nawet o ok. 0,8 pkt proc. Gdyby nawet, to i tak faktyczny wzrost był wyższy o 0,5 pkt proc. od przewidywań ekonomistów.

– W styczniu firmy przyjęły 121,8 tys. osób. Był to najwyższy miesięczny wzrost zatrudnienia od 15 lat – mówi Adam Czerniak, ekonomista Invest-Banku. Mimo to bezrobocie także rośnie. W styczniu było na poziomie 13,1 proc., w grudniu – 12,6 proc., a w listopadzie 11,7 proc.

– Wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw przy równocześnie utrzymującym się wysokim bezrobociu świadczy o wzroście aktywności zawodowej Polaków – mówi prof. Marek Belka, prezes NBP.Aktywniejsi zawodowo są ludzie młodzi oraz po 50. roku życia. To wśród nich poszukują pracowników odradzające się branże. Najwięcej zatrudniają firmy obsługujące przedsiębiorstwa oraz działające w szeroko pojętym sektorze informatycznym i komunikacyjnym. Specjalistów od marketingu w internecie, sprzedawców, twórców gier poszukują firmy otwierające profile na portalach społecznościowych.

Wzrost zatrudnienia odbija się, choć jeszcze słabo, we wzroście wynagrodzeń. W styczniu w porównaniu ze styczniem 2010 r. płace wzrosły o 5 proc. Średnia krajowa wynosi obecnie 3391,59 zł. Realnie, czyli po odliczeniu inflacji, zarabiamy 1,2 proc. więcej niż przed rokiem. I taki realny wzrost utrzymuje się na podobnym poziomie od kilku miesięcy. Większy, 2,2-proc., był w grudniu, ale to miesiąc wyjątkowy ze względu na wypłaty premii i nagród.

– Obecnie presja płacowa jest jeszcze umiarkowana, myślę, że wzrośnie w drugiej połowie roku, gdy przez tych kilka miesięcy uda nam się utrzymać wysoki wzrost dynamiki produkcji przemysłowej – uważa Marek Rogalski.

Ekonomiści są przekonani, że w piątek zobaczymy dobre dane o produkcji. – Szacujemy, że w styczniu w porównaniu ze styczniem 2010 r. wzrosła ona o 8,7 proc. Niżej niż w grudniu, ale wtedy było więcej dni roboczych, a każdy dzień odpowiada za 2 – 2,5 pkt proc. w statystyce – mówi Piotr Kalisz, główny ekonomista Citi Handlowego.

Reklama

Najwyższą dynamikę produkcji odnotują sektory związane z eksportem i produkcją dóbr inwestycyjnych.

Jednak te optymistyczne dane stanowią kolejny argument za podwyżką stóp procentowych. RPP może je podnieść już w marcu o 25 pkt proc. Według Czerniaka kolejna podwyżka w kwietniu też jest bardzo prawdopodobna.