Obecnie Wojska Obrony Terytorialnej liczą około 41 tysięcy żołnierzy, z których aż 90 procent to ochotnicy. Te osoby codziennie pracują w różnych sektorach gospodarki lub się uczą. W WOT istnieje także znaczna grupa emerytowanych funkcjonariuszy, którzy widzą w służbie możliwość kontynuowania swego oddania dla kraju. W ubiegłym roku za 12-godzinny dzień służby żołnierza pobierano opłatę w wysokości 130 złotych.

Reklama

Dla kogo podwyżki od 15 do 25 proc.?

Niedawno opublikowano projekt rozporządzenia ministra obrony narodowej dotyczący podwyżek dla żołnierzy od około 15 do 25 proc. Jest jednak jeden haczyk - nie chodzi o żołnierzy WOT.

Proponuje się podwyższenie stawek uposażeń zasadniczych w poszczególnych grupach uposażenia zasadniczego średnio od około 15,2 proc. do około 25,4 proc., co powoduje wzrost uposażenia zasadniczego od 1040,0 zł do 2750,0 zł w stosunku do uposażeń zasadniczych obowiązujących od 1 marca 2023 r. (stawki uposażenia zasadniczego w poszczególnych grupach uposażenia zaokrągla się do 100 zł) - można przeczytać w projekcie rozporządzenia ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Reklama

Warto jednak zaznaczyć, że projekt rozporządzenia, który zakłada podwyższenie stawek uposażenia zasadniczego, średnio od około 15,2% do około 25,4%, odnosi się wyłącznie do żołnierzy pełniących zawodową służbę wojskową na podstawie art. 437 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny.

Należy podkreślić, że obecnie wynagrodzenia żołnierzy WOT nie są już powiązane z wynagrodzeniami żołnierzy zawodowych. Podwyżki dla żołnierzy WOT od 1 stycznia tego roku reguluje rozporządzenie ministra obrony narodowej z dnia 6 grudnia 2023 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niebędących żołnierzami zawodowymi (Dz.U. poz.2794).

Podwyżki dla żołnierzy WOT od 1 stycznia

Ochotnicy służący w Wojskach Obrony Terytorialnej również otrzymali podwyżki wynagrodzeń. Od 1 stycznia 2024 roku kwoty, jakie za dzień powołania (na ćwiczenia lub działania) dostaje żołnierz WOT wzrosły średnio o 11 złotych. Warto dodać, że to było dopiero wyrównanie poprzedniej podwyżki. Obecnie stawka dzienna uposażenia zasadniczego dla szeregowego Wojsk Obrony Terytorialnej wynosi 141,36 zł. Po kolejnej podwyżce ma ona wzrosnąć do 171 zł.

A te podwyżki są ustawowo skorelowane z uposażeniem żołnierza zawodowego. Dzienna stawka zależy od posiadanego przez żołnierza stopnia wojskowego. Dla szeregowego jest to 2,85 proc. najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, kaprala - 3,25 proc., zaś podporucznikowi będzie przysługiwać stawka 4,20 proc.

Ile podwyżki otrzymają żołnierze WOT?

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej otrzymują także dodatek "za gotowość bojową", który wynosi 10 proc. pensji zawodowego szeregowego - obecnie jest to 496 zł brutto. Po podwyżce ma wzrosnąć do 600 zł. Zgodnie z art. 480 ust. 4 ustawy o obronie Ojczyzny wysokość dodatku "za gotowość bojową" ustala się na poziomie nie niższym niż 10% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego. Tym samym po zakończeniu prac legislacyjnych nad projektem rozporządzenia MON w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych dodatek za gotowość bojową dla żołnierzy WOT wzrośnie do 600 złotych z wyrównaniem od dnia 1 stycznia. Na chwilę obecną jednak nie wiadomo, kiedy minister obrony narodowej opublikuje rozporządzenie w sprawie podwyżek dla Terytorialsów.

Są także stawki dzienne, zależne od stopnia wojskowego. W ramach WOT istnieje również możliwość otrzymania premii, urlopu nagrodowego oraz dodatków za wyjazdy służbowe, na przykład na granicę. Dodatkowo, po upływie 30 dni od zakończenia służby, żołnierzowi przysługuje ekwiwalent urlopu wypoczynkowego w postaci dwóch stawek dziennych.

Formuła określająca całkowite wynagrodzenie żołnierza WOT przedstawia się w sposób następujący: ilość dni służby w miesiącu zostaje pomnożona przez stawkę dzienną dla danego stopnia plus 496, a po podwyżce 600 (stały dodatek gotowościowy).