W 2023 r. podatek od posiadania psa wynosił maksymalnie 150,93 zł. Opłata formalnie nie jest podatkiem, ale spełnia podobną funkcję. W przyszłym roku czeka nas najwyższa jak do tej pory podwyżka wysokości podatku od psa.

Reklama

Czy każdy musi płacić podatek od psa?

Właściciele psów mają co roku obowiązek zapłaty podatku od psa. Jednak należy zaznaczyć, że opłata obowiązuje tylko w niektórych gminach. Na podstawie art. 18a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych o wdrożeniu lub braku konieczności wdrożenia podatku od psa decydują władze gminy. To, czy gmina, w której mieszkasz wprowadziła podatek od posiadania czworonoga, można sprawdzić na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy albo zapytać w urzędzie.

Reklama

Podatek od psa – ile wyniesie w 2024 roku?

Według specjalnego rozporządzenia ministerstwa finansów określane zostają maksymalne stawki podatku od psa. Wysokość podatku ustanawiana jest na podstawie danych GUS o inflacji za pierwsze półrocze. W pierwszej połowie 2023 r. inflacja wynosiła 15 proc., dlatego podatek od posiadania psa wzrośnie o prawie 23 zł. W 2024 r. najwyższa kwota podatku za posiadanie psa może wynieść nawet 173,57 zł. Istotne jest, że ustalenie ostatecznej kwoty należy do władz gminy i nie może być wyższa niż ta wskazana przez rząd.

Kto nie musi płacić podatku od psa?

Nawet jeśli mieszkasz w gminie, która wdrożyła obowiązek zapłaty podatku od posiadania czworonoga, możesz być zwolniony z obowiązku uiszczenia opłaty. Według przepisów zwolnione z płacenia podatku od psa są osoby:

  • z orzeczonym stopniem niepełnosprawności w stopniu znacznym
  • z orzeczonym dowolnym stopniem niepełnosprawności, kiedy ich pies jest psem asystującym
  • po ukończonym 65. roku życia prowadzące samodzielne gospodarstwo domowe
  • pracujące na stanowiskach w przedstawicielstwach dyplomatycznych i urzędach konsularnych
  • opłacające podatek rolny od użytków rolnych o powierzchni powyżej 1 h albo 1 h przeliczeniowo.

Warto dodać, że wyżej wymienione osoby oprócz rolników płacących podatek rolny nie muszą płacić podatku za posiadanie jednego psa, a za posiadanie każdego kolejnego są zobowiązane wnieść opłatę. Niektóre gminy zwalniają z podatku osoby, które wzięły zwierzę ze schroniska, oznakowały je chipem lub wysterylizowały/wykastrowały i zgłosiły ten fakt do gminy.

Kara za niezapłacenie podatku od psa

Mieszkańcy gminy, w której obowiązuje podatek od posiadania psa, jeśli nie uiszczą tej opłaty, otrzymają karę pieniężną. Wysokość kary może zależeć od obowiązującej stawki podatku w danej gminie. Gmina może nałożyć na właściciela psa mandat – najczęściej w wysokości do 500 zł, a także skierować sprawę do sądu.