Jak mówił Bando, branża paliwowa, jak każda "akcyzowa", od zawsze była narażona na zmaganie się z podmiotami działającymi w czarnej lub szarej strefie. Kłopoty branży paliwowej zostały dostrzeżone przez URE w 2006 r. - podkreślił. Jak mówił Bando, pojawił się wtedy pomysł jednego z wojewodów stworzenia „węzła informacji”, związanych z obrotem paliwami, takich jak koncesje, pozwolenia, kwestie podatkowe.

Reklama

Ta idea została w pełni poparta przez ówczesnego Prezesa URE, urząd skierował prośby o budowanie takich platform m.in. do MSWiA i przez wiele miesięcy trwały prace nad ich budową - mówił. Zaznaczył jednocześnie, że aktywnie w tej sprawie działała mniejszość wojewodów, ale ich pisma, w ocenie URE, nie spotkały się z należytym zainteresowaniem MSWiA.

Tym samy projekt, który uniemożliwiałby tak szerokie problemy w branży, czy wręcz przestępstwa, w 2007 r. nie został poparty przez większość wojewodów ani przez MSWiA i chyba wtedy uległ jakiemuś rozmyciu - stwierdził Bando. Jak dodał, jest szalenie istotne, żeby takie inicjatywy od ich początku popierać. Złapanie w momencie początkowym patologicznych sytuacji pozwala lepiej ich przeciwdziałać - ocenił.

Funkcję prezesa URE Maciej Bando pełnił w latach 2014-2019. Obecnie jest pełniącym obowiązki prezesa, rozpisano konkurs na nowego prezesa URE.

Do tej pory komisja śledcza ds. VAT przesłuchała kilkudziesięciu świadków. Jako pierwszy, we wrześniu ub. roku, zeznawał były wiceminister finansów latach 1992-96 Witold Modzelewski, ostatnim świadkiem była prezes Polskiej Unii Dystrybutorów Stali Iwona Dybał.

Reklama

Komisja śledcza ds. VAT powołana została na początku lipca 2018 roku. Ma zbadać i ocenić prawidłowość działań rządów PO-PSL związanych z zapewnieniem dochodów z VAT i akcyzy oraz ewentualne zaniedbania w tym zakresie. Bada okres od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r. Zgodnie z uchwałą Sejmu powołującą komisję jej prace mają odnosić się w szczególności do działań, zaniedbań i zaniechań m.in. członków rządu, "w szczególności ministra właściwego do spraw budżetu, finansów publicznych i instytucji finansowych, i podległych im funkcjonariuszy publicznych".