Umożliwi to System Rozliczeń Celno-Podatkowych i Finansowo-Księgowych (system ZEFIR). Za jego pomocą można będzie składać deklarację AKC4/AKC-4ZO oraz deklarację POG5, wraz z załącznikami. Oznacza to, że elektronicznie będzie można zadeklarować podatek akcyzowy od alkoholu etylowego, wina, napojów fermentowanych, piwa, paliw silnikowych, samochodów osobowych, wyrobów tytoniowych, energii elektrycznej, paliw opałowych, gazu, olejów smarowych oraz podatek od gier.

Reklama

Niestety, możliwość rozliczania akcyzy i podatku od gier w systemie Zefir planowane jest dopiero od stycznia 2012 roku.

– System ZEFIR umożliwi wtedy przekazywanie drogą elektroniczną także 10 innych dokumentów. Będą to m.in. deklaracja od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej (AKC-EN), deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy (AKC-PA), informacja w sprawie opłaty paliwowej – tłumaczy Magdalena Chmielewska-Cholewa, doradca podatkowy z Ernst & Young.

Warto pamiętać, że zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z 30 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone, przesyłane drogą elektroniczną deklaracje muszą być opatrzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Podatnicy, którzy go nie mają, a zamierzają korzystać z nowych funkcjonalności systemu ZEFIR, powinni się o niego postarać.

E-deklaracje mogą być podpisywane przez pełnomocnika podatnika lub płatnika.