Przedsiębiorcy, u których łączna wartość sprzedaży opodatkowanej w 2010 roku była wyższa niż 100 tys. zł, ale nie przekroczyła 150 tys. zł, skorzystają ze zwolnienia z VAT w 2011 roku.

Reklama

Warunkiem, który muszą spełnić, aby nie rozliczać VAT, jest zawiadomienie o tym naczelnika urzędu skarbowego do 15 stycznia 2011 r. Jednak z uwagi, że 15 stycznia przypadał w sobotę, czyli dzień wolny od pracy, termin przesuwa się do dziś – 17 stycznia.

Podatnicy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w 2010 roku i w związku z tym prowadzili działalność tylko przez część roku, są zobowiązani obliczyć te limity proporcjonalnie do okresów, w których działalność była prowadzona.