Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną spółki cywilnej, od której fiskus zażądał VAT od używanego BMW sprowadzonego z Niemiec. NSA nie miał wątpliwości, że nabycie auta stanowiło wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru (WNT) i jako takie podlega opodatkowaniu VAT w Polsce.
Reklama
Skarżąca spółka jest zarejestrowanym podatnikiem VAT-R oraz VAT-R/UE w zakresie rozliczeń transakcji wewnątrzwspólnotowych. W sierpniu 2006 r. nabyła używany samochód, co udokumentowano fakturą. Zaraz potem firma ujęła auto w ewidencji środków trwałych. We wrześniu złożyła w urzędzie skarbowym wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia VAT z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu, tzw. formularz VAT-25. Urząd wydał zaświadczenie, z którego wynikało, że na podatniku nie ciąży obowiązek uiszczenia. Po kontroli fiskus jednak uznał, że nabycie BMW podlegało VAT. Stwierdził także, że spółka nie złożyła informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu i nie wykazała go w deklaracji VAT-7. Ostatecznie fiskus zażądał ponad 20 tys. zł z tytułu zaniżonego VAT.
Jak wyjaśnił sędzia sprawozdawca Hieromin Sęk, zarzuty skarżących odnosiły się w gruncie rzeczy do zaświadczenia o braku obowiązku uiszczenia VAT, które uzyskali od fiskusa. NSA zauważył jednak, że sprawa wymiaru podatku nie może być utożsamiana z postępowaniem dotyczącym wydania zaświadczenia. Jeśli podatnicy chcieli zakwestionować treść zaświadczenia, powinni to uczynić w innym postępowaniu.