Zbiór dobrych praktyk opracowały Związek Banków Polskich i Polska Izba Ubezpieczeń. Na jego wdrożenie banki mają jeszcze kilkanaście dni. Mogą wprawdzie odrzucić propozycję , gdyż ich zalecenie nie jest obowiązkowe. Jeśli jednak zadeklarują, że wprowadzą u siebie dobre praktyki, a potem nie zrealizują deklaracji, mogą mieć problemy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Reklama

Jeśli banki zastosują się do zbioru dobrych praktyk, zniknie przyczyna dużej części skarg o odmowę wypłaty odszkodowania ze względu na przekroczenie przez ubezpieczonego określonego w polisie wieku. Zgodnie ze zbiorem dobrych praktyk, jeśli pracownik banku sprzeda osobie w wieku 67 lat polisę, która jest przeznaczona dla osób młodszych niż 65 lat, to za wypłatę odszkodowania odpowiedzialny będzie bank.

Łatwiej też będzie uzyskać zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia, np. w razie wcześniejszej spłaty kredytu. Ma się też poprawić dostępność szczegółowych informacji o warunkach umowy.

Bankowcy i ubezpieczeniowcy w podobny sposób chcą uregulować zasady sprzedaży polis finansowych, głównie pomostowych i niskiego wkładu.

Więcej informacji: Banki będą odpowiadać za źle zawarte umowy ubezpieczenia

p