UOKiK podał, że postępowanie antymonopolowe w tej sprawie zostało wszczęte pod koniec 2008 roku. Urząd ustalił, że spółka Opoczno (w maju 2008 przejęta przez Cersanit) ustalała w umowach handlowych z odbiorcami hurtowymi ceny płytek ceramicznych i gresów. Zakwestionowane kontrakty obowiązywały od lipca 2006 roku do kwietnia 2007 roku.

Według UOKiK inicjatorem porozumienia była spółka Opoczno - producent płytek ceramicznych i gresów, posiadający ogólnopolską sieć dystrybucji. "Z materiałów zgromadzonych podczas postępowania wynika, że spółka zobowiązała swoich odbiorców hurtowych do sprzedaży produktów po cenach nie niższych niż 25 proc. od sugerowanych. W przypadku zastosowania mniejszych stawek musieli pisemnie poinformować Opoczno" - czytamy w komunikacie.

Zdaniem prezes UOKiK zawarte porozumienie w rzeczywistości oznaczało ustalenie minimalnej ceny odsprzedaży na oferowane odbiorcom produkty. W efekcie kartelu ucierpiała konkurencja cenowa między dystrybutorami. Producent płytek uzyskał bowiem gwarancję utrzymania cen swoich produktów na odpowiednim poziomie, natomiast dystrybutorzy nie musieli obawiać się konkurencji pomiędzy sobą. "Negatywne skutki kartelu odczuwalne były przede wszystkim przez kontrahentów dilerów, którzy nie mogli kupić produktów po cenach niższych niż ustalone" - wyjaśnia urząd.

UOKiK informuje, że za udział w porozumieniu, którego celem lub skutkiem jest ograniczenie konkurencji, grożą sankcje finansowe sięgające 10 proc. ubiegłorocznego przychodu. Najwyższą karę w wysokości 901 tys. 339 zł otrzymał Cersanit, który jest następcą prawnym Opoczna.

Urząd ukarał również pięciu dystrybutorów, z którymi spółka osiągała największe obroty w okresie stosowania zmowy cenowej. Na Gen Bud z Warszawy nałożono karę ponad 86,7 tys. zł, na Heban-Steinhof z Krakowa - 55,2 tys. zł, na Glazurę Królewską z Lublina - 28,9 tys. zł. Bokaro Szeligowscy z Gorzowa Wielkopolskiego - 18,8 tys. zł, Saturn z Opoczna - 11,1 tys. zł. Decyzja nie jest ostateczna. Przedsiębiorcom przysługuje odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

UOKiK dodał, że od dawna "wnikliwie" analizuje rynek budowlany. W ostatnich miesiącach Urząd prowadził kilkanaście postępowań przeciw przedsiębiorcom w tym sektorze. Dotyczyły one m.in. ustalania cen sprzedaży farb i lakierów, dachówek ceramicznych, rynien czy materiałów ściennych. Ostatnia decyzja z tej branży dotyczyła zmowy producentów cementu, którzy co najmniej od 1998 roku dzielili rynek i ustalali ceny, wymieniając się w tym celu informacjami poufnymi. Łączna kara nałożona na przedsiębiorców wyniosła ponad 411 mln zł.