Bon energetyczny 2024 – kryterium dochodowe

Aby móc starać się o bon energetyczny, należy spełnić kryterium dochodowe. Jednorazowe świadczenie przysługuje gospodarstwu domowemu jednoosobowemu, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu za 2023 roku nie przekroczyła kwoty 2500 zł, oraz gospodarstwu domowemu wieloosobowemu, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekroczyła 1700 zł. Liczbę osób ustala się na dzień złożenia wniosku.

ZOBACZ kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Reklama

W przypadku przekroczenia limitów obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę". Jeśli przeciętny miesięczny dochód jest wyższy, to bon energetyczny może przysługiwać w wysokości, którą stanowi różnica między kwotą bonu a kwotą, o którą został przekroczony limit dochodów.

Reklama

Komu przysługuje bon energetyczny?

Przypomnijmy, że bon energetyczny powstał, by pomóc najuboższym w opłaceniu rachunków za energię. W wielu gospodarstwach domowych stanowią one dużą część wydatków – bon ma więc odciążyć domowy budżet. Jest to też część działań rządu, które skupiać się mają na walce z ubóstwem energetycznym. Wsparcie ma na celu poprawę jakości życia osób, które są w gorszej sytuacji finansowej.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego – gdzie złożyć i kiedy?

Nabór wniosków o wypłatę bonu energetycznego rusza od 1 sierpnia 2024 roku i potrwa do 30 września. W przypadku złożenia dokumentów po terminie, nie będą one rozpatrywane.

Wnioski przyjmuje burmistrz, wójt lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania starającej się o bon energetyczny osoby. Wnioskodawca może złożyć dokumenty w postaci papierowej lub elektronicznej. W przypadku papierowej formy należy je podpisać własnoręcznie i złożyć burmistrzowi, wójtowi lub prezydentowi osobiście albo wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innej placówki doręczającej korespondencję na terenie Unii Europejskiej. Złożenie wniosku elektronicznie wymaga podpisu kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym.

Ile wynosi bon energetyczny?

Po złożeniu wniosku organ gminy będzie miał 60 dni na jego rozpatrzenie. Wypłaty mają mieć miejsce w ostatnich miesiącach tego roku oraz na początku roku 2025 roku. Jaką kwotę można otrzymać?

  • 300 zł – w przypadku gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  • 400 zł – gospodarstwo domowe składające się z 2 do 3 osób;
  • 500 zł – gospodarstwo domowe składające się z 4 do 5 osób;
  • 600 zł – gospodarstwo domowe składające się z co najmniej 6 osób.

Kwoty będą jednak wyższe, gdy główne źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną i wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków:

  • 600 zł – w przypadku jednej osoby w gospodarstwie domowym;
  • 800 zł – w przypadku 2 do 3 osób;
  • 1000 zł – w przypadku 4 do 5 osób;
  • 1200 zł – w przypadku co najmniej 6 osób.