Zasiłek losowy dla uczniów z terenów poszkodowanych przez żywioł to jednorazowa pomoc finansowa.

Do kogo skierowana jest pomoc?

Program wsparcia jest przeznaczony dla rodzin z dziećmi i uczniami, które doznały szkód w wyniku klęsk żywiołowych. Straty te, które wystąpiły w domach, uniemożliwiają dzieciom i uczniom efektywne uczestnictwo w życiu szkolnym, co uzasadnia przyznanie zasiłku.

Reklama

A to wszystko, dzięki wsparciu z rządowego programu "Pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2022-2024".

Formy wsparcia

Formy wsparcia dla uczniów z terenów poszkodowanych przez żywioł obejmują: zasiłek losowy na cele edukacyjne, wyjazd terapeutyczno-edukacyjny, zajęcia opiekuńcze, zajęcia terapeutyczno-edukacyjne.

Ile dostanie uczeń?

Reklama

Zasiłek losowy dla jednego dziecka lub ucznia wynosi 1 000 zł. Maksymalna kwota dofinansowania wyjazdu wynosi 1 540 zł na ucznia. Dopuszczalne jest łączenie obu tych form wsparcia (do łącznej kwoty 2 540 zł).

Wnioski rodziców na formularzu ustalonym przez daną gminę przyjmują właściwi miejscowo wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast).