Jak długo można pobierać zasiłek chorobowy?

Zasiłek chorobowy przyznawany jest w czasie trwania niezdolności do pracy pracownika, jednak nie dłużej niż przez:

  • 182 dni;
  • 270 dni w przypadku, gdy niezdolność do wykonywania pracy przypada w trakcie ciąży lub jest spowodowana gruźlicą.
Reklama

Zasiłek ten jest również wypłacany, gdy ustanie ubezpieczenie. Od 2022 roku nastąpiły zmiany w jego długości. Aktualnie, jeżeli ustało zatrudnienie, zasiłek chorobowy można pobierać nie dłużej niż przez 91 dni.

Jednak dopuszcza się tutaj wyjątki i w przypadku, gdy niezdolność do pracy wynika z:

  • poddania się niezbędnym badaniom lekarskim, które są przewidziane dla kandydatów na dawców komórek, tkanek oraz narządów, a także osób, które poddają się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów;
  • chorowania na gruźlicę;
  • bycia w ciąży

– to zasiłek można otrzymywać przez okres trwania niezdolności do pracy, jedna nie dłużnej niż przez 182 albo 270 dni.

Zasiłek chorobowy. Co jeśli po jego ustaniu nie minie niezdolność do pracy?

W przypadku, gdy okres zasiłku chorobowego mija, a pracownik nadal jest niezdolny do wykonywania pracy, można wystąpić o świadczenie rehabilitacyjne i otrzymywać je przez 12 miesięcy.

Kiedy pracownik nabywa prawo do zasiłku chorobowego?

Pracownik zyskuje prawo do zasiłku chorobowego po upływie ustalonego okresu ubezpieczenia, a zależy to od tego, jaki ma ono charakter.

Tym samym w przypadku osób, które podlegają ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo, prawo do zasiłku nabywa się po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, z kolei, gdy podlegają pod nie dobrowolnie, wówczas prawo do zasiłku jest nabywane po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego.

Do okresu trwania podlegania pod ubezpieczenie chorobowe można też zaliczyć poprzednie okresy, jeśli przerwa między nimi nie wynosi więcej niż 30 dni lub jest spowodowana przez urlop bezpłatny lub wychowawczy bądź obywaniem czynnej służby wojskowej (jako żołnierz niezawodowy).

Okres pobierania zasiłku macierzyńskiego oraz podlegania pod ubezpieczenie społeczne rolników (określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników) również zaliczają się do okresu wyczekiwania do zasiłku chorobowego.

Reklama

Kiedy przysługuje zasiłek chorobowy?

Zasiłek chorobowy jest przyznawany osobom, które stały się niezdolne do pracy w czasie podlegania ubezpieczeniu chorobowemu oraz za okres nieprzerwanej niezdolności do pracy po ustaniu tego ubezpieczenia.

Ponadto zasiłek ten przysługuje w przypadku, gdy niezdolność do pracy trwała co najmniej 40 dni i powstała po ustaniu ubezpieczenia chorobowego:

  • nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego albo
  • nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego w przypadku choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby.