Czym są 13. i 14. emerytura?

13. i 14. emerytura są to świadczenia pieniężne wypłacane co roku. Potocznie nazywane "trzynastką” i ”czternastką", świadczenia te wypłacane są osobom, które mają prawo do jednego z wymienionych w ustawie świadczeń długoterminowych. Do tych świadczeń zalicza się nie tylko emerytury, ale również między innymi renty, renty socjalne i emerytury pomostowe.

Trzynaste i czternaste emerytury przysługują wszystkim, którzy mają prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych. Dotyczy to wyłącznie świadczeń, które są aktualnie wypłacane - bowiem 13. i 14.emerytura nie obowiązują osób, w przypadku których wypłacenie jednego ze świadczeń długoterminowych jest zawieszone. Świadczenia te w 2024 roku dotyczą takich świadczeń jak: emerytury i renty w systemie powszechnym, a także między innymi: emerytury pomostowe, zasiłki i świadczenia przedemerytalne czy nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.

Reklama
Reklama

Czym się różni 14. emerytura od 13. emerytury?

To, co odróżnia ”czternastkę” od ”trzynastki” to jej wysokość. W przypadku 14. emerytury wysokość świadczenia jest uzależniona od wysokości podstawowego świadczenia, które już otrzymuje dana osoba. O ile 13. emerytura jest wypłacana wszystkim w takiej samej kwocie, o tyle już 14.emerytura w pełnej kwocie w całości jest wypłacana tylko osobom, u których świadczenie podstawowe wynosi do 2900 zł brutto. Powyżej tej kwoty wysokość czternastki zostaje pomniejszona zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę.

13. i 14. emerytura. Kto otrzyma zwrot podatku?

Od trzynastej i czternastej emerytury pobierany jest podatek dochodowy w wysokości 12 proc. oraz 9-procentowa składka na ubezpieczenie zdrowotne. Co ciekawe można otrzymać za nie zwrot podatku. Może to być nawet kilkaset złotych.

Aby otrzymać zwrot, trzeba spełnić jeden warunek. Zwrot podatku z urzędu skarbowego mogą otrzymać emeryci, którzy odebrali trzynastą i czternastą emeryturę, a ich dochód w ubiegłym roku nie osiągnął 30 tys. zł w skali roku. A to oznacza, że miesięcznie nie mogą dostawać więcej niż 2,5 tys. zł. Jest to wysokość świadczenia, która nie przekracza kwoty wolnej od podatku.

Przykładowo: osobie, która otrzymuje świadczenie na poziomie 2100 zł brutto miesięcznie, przysługuje zwrot w kwocie 412 zł. To najwyższa kwota. W przypadku świadczenia o wysokości 1000 zł, przysługuje 149 zł zwrotu. Przy świadczeniu wynoszącym 1500 zł, emeryt otrzyma zwrot w kwocie 269 zł, zaś w przypadku kwoty 2000 zł, zwrot wyniesie 389 zł.

Zwroty podatkowe dla emerytów zaczęły być wypłacane od lutego tego roku z tzw. ”automatu”. Warto pamiętać, że seniorzy uprawnieni do pobierania emerytury lub renty, którzy nie posiadają dodatkowych źródeł dochodu, nie musieli wypełniać rozliczenia PIT. Dokument został bowiem przygotowany automatycznie przez Urząd Skarbowy.