Jak informuje portal Business Insider, Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie nowych obowiązków sprawozdawczych, takich jak JPK_CIT, podczas gdy firmy już teraz skarżą się na nadmierne obciążenie związane z raportowaniem podatków. Zwracają uwagę na konieczność wielokrotnego przesyłania tych samych danych do fiskusa z różną częstotliwością – co miesiąc, co kwartał, i co rok. Co więcej, w planowanym JPK_CIT firmy będą musiały uwzględnić dodatkowe informacje, takie jak ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Reklama

W jakim celu ministerstwo wprowadza JPK_CIT?

Firmy zauważyły również, że plany ministerstwa prowadzą do kumulacji obowiązków. Od 1 stycznia 2026 roku planowane jest wprowadzenie JPK_CIT, a od lutego 2026 roku ma zacząć obowiązywać KSeF. Niektóre firmy zastanawiają się jednak, czy raportowanie CIT jest rzeczywiście konieczne.

Jakub Jankowski, zastępca dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów, powiedział, że w firmach pojawia się wiele różnic przejściowych i trwałych. Obecnie nie istnieje system raportowania w CIT porównywalny do tego w VAT. Ważne jest również ustalenie struktury kosztów w firmach. Na przykład, jeśli firma korzysta z ulgi badawczo-rozwojowej (B+R), nie ma pełnej jasności co do poniesionych kosztów. Administracja może to zweryfikować dopiero podczas kontroli.

Reklama

Plany Ministerstwa Finansów związane z obowiązkowym KSeF

Obowiązkowy Krajowy System e-Faktur został przesunięty na 2026 rok, ale nadal występują przynajmniej dwa problemy. Po pierwsze, część firm już poniosła koszty związane z wdrożeniem systemu, który miał ruszyć 1 lipca 2024 roku. Planowane są również kolejne zmiany, które będą wymagały dodatkowych wydatków. Firmy podczas kongresu Rady Podatkowej Lewiatana apelowały do Ministerstwa Finansów o wprowadzenie dopłat związanych z wdrożeniem KSeF lub uznanie tych wydatków za koszty kwalifikowane, które można rozliczyć w ramach ulgi B+R.

Drugi problem dotyczy harmonogramu zmian w KSeF. Obecnie firmy nie wiedzą, na co i kiedy mają się przygotować. Tomasz Tratkiewicz, dyrektor Departamentu VAT w Ministerstwie Finansów, wyjaśnił, że decyzja o przesunięciu terminu wprowadzenia KSeF do 2026 roku wynika z rekomendacji audytora. Ministerstwo Finansów planuje rozpocząć drugą fazę konsultacji KSeF już w czerwcu. Prace nad schematem resort chciałby zakończyć późną jesienią 2024 roku. Jak ostatecznie będzie wyglądał obowiązkowy KSeF, mamy dowiedzieć się do końca tego roku.

Nie chcielibyśmy zmieniać schemy XML faktury strukturyzowanej, ale nie wykluczamy drobnych korekt, aby były korzystne dla wszystkich - powiedział Tomasz Tratkiewicz.

Dodał, że nie może zapewnić, czy refundacja kosztów poniesionych na dostosowanie do KSeF będzie możliwa, ze względu na napięty budżet państwa. Zaznaczył jednak, że przyjął do wiadomości apel o możliwość rozliczenia tych wydatków w ramach ulgi B+R.

Szykują się zmiany w podatku od nieruchomości?

Kolejna istotna zmiana dla firm dotyczy podatku od nieruchomości. Jest to rezultat wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2023 roku, który uznał definicję budowli za niezgodną z konstytucją. Ministerstwo Finansów musi zaproponować zmiany do końca 2024 roku. Biznes i gminy apelują, aby przy tej okazji przeprowadzić głębsze reformy podatku od nieruchomości, nie ograniczając się jedynie do zmiany definicji budowli i budynku w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.

Monika Derejko-Kotowska, kierująca Departamentem Podatków i Opłat Stanowiących Dochód Jednostek Samorządu Terytorialnego w Ministerstwie Finansów, stwierdziła, że nie przewiduje się tu żadnej rewolucji. Podkreśliła również, że nie ma zgody na jednoznaczną definicję budynków, gdyż byłoby to niewskazane dla przedsiębiorców. Choć Ministerstwo ma już gotowy projekt zmian w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, to jeszcze oczekuje na ostatnie wewnętrzne zatwierdzenia, a sam projekt nie został jeszcze uwzględniony w planach legislacyjnych. W związku z tym Monika Derejko-Kotowska odmówiła ujawnienia szczegółów. Przyznała jednak, że resort nie planuje oprzeć nowej definicji budowli na Klasyfikacji Środków Trwałych.

Ministerstwo rozważa również rozszerzenie zakresu raportowania podatkowego przez gminy. Istnieje także możliwość wprowadzenia jednolitej struktury dla uchwał podatkowych rad gmin (obecnie istnieje swoboda w tym zakresie).