Od 1 stycznia 2025 roku, progi dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy społecznej zostaną podniesione.

Jak wzrosną kryteria dochodowe?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej proponuje, aby kryterium dla osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe wynosiło 1010 zł, a dla członka rodziny – 823 zł. Zmiana tych kwot spowoduje również wzrost kwot świadczeń pieniężnych, które są związane z ustawą o pomocy społecznej.

Reklama

Kryteria dochodowe, które decydują o uprawnieniach do pomocy społecznej, są aktualizowane co trzy lata. W najnowszej propozycji, rząd wziął pod uwagę wyniki badań nad progiem interwencji socjalnej, które zostały przeprowadzone w 2024 roku przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Jakie są zmiany?

Kwoty mają zostać podniesione. Dla osoby samodzielnie prowadzącej gospodarstwo domowe, kryterium dochodowe wyniesie 1010 zł, co oznacza wzrost o 234 zł, czyli o 30 proc. Dla członka rodziny, kryterium dochodowe wyniesie 823 zł, co oznacza wzrost o 223 zł, czyli o 37 proc.

Zmiana kwot kryteriów dochodowych będzie miała również wpływ na zwiększenie kwot świadczeń pieniężnych związanych z ustawą o pomocy społecznej.

Reklama

Ile wynoszą widełki obecnie?

Kryteria dochodowe, które obowiązują od 1 stycznia 2022 roku wynoszą dla osoby samotnie gospodarującej - 776 zł, dla osoby w rodzinie - 600 zł.