Renta wdowia ma wprowadzić ważne zmiany w systemie wsparcia dla osób, które straciły swojego współmałżonka. Projekt ustawy wprowadza możliwość zachowania dotychczasowego świadczenia w postaci emerytury lub renty i zwiększenia go o 50 proc. wartości renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku. Seniorzy mogą też zdecydować się na pobieranie renty rodzinnej i zachować 50 proc. swojego świadczenia.

Reklama

Obecnie seniorzy mogą wybrać, czy chcą otrzymać swoją emeryturę czy rentę rodzinną, która wynosi 85 proc. świadczenia zmarłej osoby. Celem nowego rodzaju elastycznego podejścia jest dostosowanie wsparcia do indywidualnych potrzeb i sytuacji emerytów i rencistów.

Dwa projekty ustaw o rentach wdowich są obecnie przedmiotem prac w Sejmie. Za wprowadzeniem rent wdowich opowiada się zarówno Lewica, jak i PiS. Zdaniem NSZZ "Solidarność" będzie to jednak pomoc niewystarczająca.

Reklama
Reklama

Renta wdowia to za mało. "Solidarność" proponuje nowy dodatek

Związkowcy uważają, że renta wdowia nie będzie wystarczająca. Jak piszą w opinii do projektu PiS, "istnieje potrzeba bardziej kompleksowego i wieloaspektowego spojrzenia na problemy i wyzwania związane ze zmianą demograficzną prowadzącą do funkcjonowania większej liczby gospodarstw jednoosobowych". Zdaniem "Solidarności", to, co byłoby wystarczającym wsparciem dla seniorów to wprowadzenie nowego dodatku – dodatku pielęgnacyjnego.

Nawet 1000 zł dodatku do emerytury

Dodatek pielęgnacyjny jest obecnie wypłacany seniorom, którzy osiągnęli 75. rok życia. Wynosi on 330,07 zł. Zdaniem związkowców wysokość tego dodatku powinna rosnąć wraz z wiekiem. Dla osób, które ukończyły 80 lat, świadczenie pielęgnacyjne powinno wynosić, zdaniem NSZZ "Solidarność" 200 proc. dodatku (czyli 660, 14 zł), a dla osób, które osiągną 85 lat 300 proc. (czyli 990,21 zł). Dodatek pielęgnacyjny miałby być co roku waloryzowany – na zasadach takich samych jak renty i emerytury.

"Takie działania ustawodawcy mogłyby stanowić pierwszy krok w ramach szerszego pakietu działań niezbędnych dla wsparcia jednoosobowych gospodarstw domowych osób starszych" — argumentują związkowcy.

Jak państwo miałoby finansować ten rodzaj wsparcia? Związkowcy wskazują, że zarówno wdowie renty, jak i nowy dodatek, powinny być finansowane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jak zaznaczają, rozwiązaniem mogłoby być zwiększenie składek płaconych przez osoby prowadzące firmy oraz objęcie w pełni składkami umów zleceń. Rząd planuje wprowadzić rozwiązanie, jakim jest ozusowanie umów cywilnoprawnych od 2025 roku.