Organizacja zwykłego pogrzebu to wydatek w granicach 8-10 tysięcy złotych. Jeśli chcemy zorganizować bardziej uroczystą ceremonię, koszty mogą sięgnąć nawet kilkunastu tysięcy złotych.

Koszty pogrzebu

Podstawowa usługa pogrzebowa, obejmująca organizację ceremonii pogrzebowej wraz z transportem kwiatów, oprawą muzyczną i ceremonią religijną, to średnio 4-5 tysięcy złotych. Jednak ta kwota może być różna w zależności od wielkości miasta. Należy także uwzględnić koszt trumny lub urny - prosta trumna sosnowa kosztuje od 1000 do 1400 złotych, zaś urna od 200 do 300 złotych. W przypadku wyboru kremacji należy również uwzględnić opłatę za samą kremację, która wynosi około 800-1000 złotych, oraz koszt trumny kremacyjnej, w granicach 400-500 złotych.

Reklama

Jeśli decydujemy się na umieszczenie nagrobka na grobie bliskiej osoby, musimy liczyć się z wydatkiem co najmniej 4 tysięcy złotych. Za miejsce na cmentarzu, zapewniające 20 lat nienaruszalności grobu, płaci się około 500 złotych w przypadku grobu jednoosobowego. Po upływie tego czasu konieczna jest prolongata, która w niektórych miastach może kosztować nawet 2000 złotych.

Na cmentarzach istnieją również miejsca, których koszt sięga nawet kilku tysięcy złotych za ten sam okres - wiele zależy od renomy danego cmentarza oraz lokalizacji grobu. Jeśli chodzi o przygotowanie stypy w restauracji, opłata wynosi przynajmniej 150 złotych za osobę. Jednak koszt może być różny w zależności od rodzaju lokalu i miejsca, w którym się znajduje.

Czym jest zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy to jednorazowe świadczenie, którego celem jest wsparcie finansowe osób organizujących pogrzeb zmarłego. Po śmierci osoby, która była ubezpieczona w ZUS lub miała przyznaną emeryturę (w tym także pomostową) lub rentę, oraz mogła pobierać zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne po ustaniu ubezpieczenia, przysługuje zasiłek pogrzebowy. Zasiłek jest również przyznawany osobom, które zmarły bez przyznanej emerytury, ale w dniu śmierci spełniały warunki do jej uzyskania.

Reklama

ZUS przyjmuje wnioski o zwrot kosztów pogrzebu od członków rodziny, takich jak współmałżonek, rodzeństwo, dzieci, rodzice, dziadkowie i wnuki. Jednak zasiłek pogrzebowy może być przyznany każdej osobie, która poniosła koszty pogrzebu. Nie musi to być członek rodziny zmarłego; może być to również osoba trzecia lub instytucja (pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, powiat, osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego).

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy?

Kwota wypłacana przez ZUS jest stała i nie jest uzależniona od rzeczywistych wydatków poniesionych na pogrzeb ani od majątku osób organizujących ceremonię. Przez ostatnie 13 lat zasiłek pogrzebowy wynosił 4 tysiące złotych, jednak z zapowiedzi rządu z końca kwietnia 2024 roku wynika, że ma on wzrosnąć do 7 tysięcy złotych jeszcze w tym samym roku. Taka podwyżka będzie istotnym wsparciem finansowym dla rodzin, gdyż koszty pogrzebu są na tyle wysokie, że obecna kwota zasiłku rzadko pokrywa nawet połowę tych wydatków.

MRiPS skierował do konsultacji projekt ustawy zwiększającej zasiłek pogrzebowy do 7 tys. zł. Zasiłek ma być corocznie waloryzowany o wskaźnik inflacji za poprzedni rok. Pierwsza waloryzacja kwoty zasiłku pogrzebowego zostanie przeprowadzona w 2025 roku.