Do wykazu prac legislacyjnych rządu trafił projekt rozporządzenia prezesa Rady Ministrów dotyczący zaszeregowania i stawek uposażenia, wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat i dodatków do uposażenia dla funkcjonariuszy ABW. W jego uzasadnieniu czytamy, że w budżecie ABW na 2024 r. ujęto dodatkowe około 89 mln zł z przeznaczeniem na regulację uposażeń funkcjonariuszy ABW.

Reklama

Kwota ta została podzielona na podwyższenie stawek dodatków za stopnie służbowe oraz regulację stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy ABW z dniem 1 stycznia 2024 roku – napisano w projekcie.

Projektowana regulacja obejmuje zatem wzrost stawek minimalnych uposażenia zasadniczego średnio o 15 proc. i stawek maksymalnych uposażenia zasadniczego o 20 proc.

Oznacza to, że po wejściu w życie rozporządzenia minimalne stawki uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy ABW będą wynosić od 2200 zł do 12,1 tys. zł. Stawki maksymalne będą mieścić się w przedziale od 4700 zł do 16,2 tys.

Reklama

W uzasadnieniu projektu napisano, że proponowana regulacja "umożliwi zróżnicowanie w uposażeniu funkcjonariuszy ABW będących na tym samym stanowisku, a wykazujących się innymi umiejętnościami, praktyką czy charakterem i trudnościami wykonywanych czynności służbowych związanych z ochroną bezpieczeństwa wewnętrznego państwa".

Obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. stawki miesięcznego uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy ABW zakładają minimalną wysokość uposażenia od 2000 zł do 10,5 tys. zł brutto. Stawki maksymalne kształtują się od 2200 zł do 12,1 tys. zł brutto.

W RCL pojawiło się również rozporządzenie o dodatkach do uposażenia funkcjonariuszy ABW. Chodzi o przeznaczenie części przyznanych w 2024 r. pieniędzy na podwyższenie stawek dodatków za stopień służbowy.

Przyjęto wskaźniki wzrostu stawki dodatku za (...) stopień służbowy funkcjonariuszy ABW wahający się od 33 proc. w stopniu szeregowego do 50 proc. w stopniu młodszego chorążego i generała, przy czym średni wzrost stawki dodatku za stopień wynosi 44 proc. w odniesieniu do obecnie obowiązujących stawek – czytamy w uzasadnieniu.

Reklama

Przykładowo szeregowy funkcjonariusz otrzyma 800 zł dodatku, podporucznik 2 tys. 50 zł, a generał brygady 2,7 tys. zł.

Proponowana regulacja ma wpłynąć na zwiększenie konkurencyjności ABW na rynku pracy.