Wszystkie osoby prowadzące działalność pozarolniczą, które w 2023 r. były objęte ubezpieczeniem zdrowotnym i były opodatkowane podatkiem liniowym, skalą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym, są zobowiązane do rocznego rozliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Reklama

ZUS przypomina o ważnym terminie

Rozliczenie to pozwala na ustalenie kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne należnej za dany rok na podstawie osiągniętych w nim przychodów/dochodów. Roczne rozliczenie należy uwzględnić w dokumencie rozliczeniowym za kwiecień 2024 roku: ZUS DRA – dla osób prowadzących jednoosobową działalność,
ZUS RCA – dla osób opłacających składki za siebie oraz za inne osoby (np. pracowników, zleceniobiorców).

ZUS podpowiada, że należy wypełnić sekcję "Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne": Osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny w nich podać dane do wyliczenia rocznej składki dla każdej z form opodatkowania.

Reklama

Rozliczenie składki zdrowotnej. Do kiedy?

20 maja 2024 r. jest ostatnim dniem, kiedy można złożyć dokumenty rozliczeniowe za kwiecień 2024 r., zawierające roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2023 r.

Jeżeli w wyniku rocznego rozliczenia okaże się, że składka na ubezpieczenie zdrowotne została opłacona w kwocie wyższej niż ustalona, przysługuje zwrot – chyba, że płatnik ma zaległości z tytułu składek lub nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia społecznego, opłacona w kwocie niższej niż ustalona - trzeba ją uregulować.