Kto jest uprawniony do otrzymania renty? Osoba posiadająca orzeczenie lekarza orzecznika ZUS. Ma wymagany łączny staż ubezpieczeniowy (okresy składkowe i nieskładkowe).

Procedura uzyskania orzeczenia lekarza orzecznika ZUS

Aby uzyskać orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, skonsultuj się z lekarzem pierwszego kontaktu lub specjalistą, aby otrzymać zaświadczenie o stanie zdrowia (formularz OL-9). Następnie złóż to zaświadczenie wraz z innymi wymaganymi dokumentami w oddziale ZUS. Dokumenty możesz złożyć osobiście albo skorzystać z pomocy pełnomocnika. Po rozpatrzeniu twojego wniosku, ZUS poinformuje cię o terminie wizyty u lekarza orzecznika ZUS.

Wymagany staż ubezpieczeniowy zależy od twojego wieku w momencie, gdy stwierdzono niezdolność do pracy: poniżej 20 lat – wymagany staż ubezpieczeniowy to 1 rok, od 20 do 22 lat – wymagany staż ubezpieczeniowy to 2 lata, od 22 do 25 lat – wymagany staż ubezpieczeniowy to 3 lata, od 25 do 30 lat – wymagany staż ubezpieczeniowy to 4 lata, powyżej 30 lat – wymagany staż ubezpieczeniowy to 5 lat.

Reklama

Co musisz przygotować

Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy (druk ERN, PDF 467 kB). Informację o okresach składkowych i nieskładkowych (druk ERP-6, PDF 482 kB). Dokumenty, które potwierdzą twój staż ubezpieczeniowy – zarówno okresy składkowe, jak i nieskładkowe, na przykład: świadectwa pracy, legitymacja ubezpieczeniowa, zaświadczenie ze szkoły wyższej, które potwierdzi okres nauki, wyciągi z aktów urodzenia dzieci, książeczka wojskowa lub zaświadczenie z Wojskowej Komendy Uzupełnień (WKU) o okresie zasadniczej służby wojskowej,
zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (druk ERP-7, PDF 379 kB) lub legitymację ubezpieczeniową, która zawiera wpisy dotyczące zarobków.

ZUS wylicza wysokość renty indywidualnie. Nie ma ustanowionej stałej kwoty. Zależy ona od liczby przepracowanych okresów składkowych i nieskładkowych oraz wysokości zarobków.

Możesz ubiegać się o stałą rentę, rentę na czas określony, rentę szkoleniową.