Obecnie 43 dyrektorów oddziałów ZUS jest powołanych do realizacji należności, obejmujących odzyskiwanie zarówno składek, jak i nadpłaconych kwot z tytułu 26 różnych rodzajów świadczeń. Jednak nowe przepisy mają zmienić tę sytuację.

Znaczne poszerzenie katalogu odzyskiwanych świadczeń w ostatnich latach, przede wszystkim innych niż z ubezpieczeń społecznych (np. związanych z realizacją polityki prorodzinnej, tarcz antykryzysowych) wymaga skoncentrowania zadań w ramach jednej wyspecjalizowanej jednostki organizacyjnej ZUS – tłumaczył resort finansów w uzasadnieniu projektu.

Nowe zadania dla ZUS w Legnicy

Reklama

Zgodnie z przyszłymi modyfikacjami, dyrektor oddziału ZUS w Legnicy będzie miał uprawnienia do przeprowadzania egzekucji należności finansowych z tytułu niewłaściwie pobieranych świadczeń z ubezpieczenia społecznego (np. zasiłku chorobowego) lub innych wypłat udzielanych przez ZUS (np. programu 500 plus), które nie mogą być zrekompensowane poprzez potrącenia z obecnych świadczeń. Planuje się stopniowe wdrażanie tych zmian.

Ministerstwo Finansów uzasadnia, że decyzja o skoncentrowaniu procesu egzekucji w jednym oddziale ZUS wynika z rosnącej liczby różnorodnych świadczeń, które obecnie podlegają odzyskiwaniu, w tym tych związanych z realizacją polityki prorodzinnej czy tarcz antykryzysowych.

Reklama

Jak to ma wyglądać w praktyce?

W praktyce procedura zakłada przekazywanie akt i dokumentów z różnych oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z całego kraju do wyspecjalizowanego oddziału ZUS w Legnicy, który zajmie się egzekwowaniem świadczeń.

Dyrektorzy oddziałów ZUS, podczas przekazywania dokumentów do Legnicy, będą zobowiązani poinformować osoby zobowiązane do zwrotu należności o zmianie instytucji egzekucyjnej oraz numerze rachunku bankowego ZUS w Legnicy.

Od kiedy nowe przepisy?

Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od 1 czerwca 2024 roku. ZUS w Legnicy przejmie egzekucję świadczeń w przypadkach wszczętych od daty wejścia w życie tych zmian. Postępowania, które zostały wcześniej rozpoczęte, będą stopniowo przekazywane, zgodnie z kalendarzem określonym w rozporządzeniu (od 1 listopada 2024 roku do 1 września 2025 roku). Z racji długich terminów "do wzięcia" jest około 70 tys. spraw.

List z legnickiego ZUS

Jeśli nowe przepisy zostaną wprowadzone, to dyrektor oddziału ZUS w Legnicy będzie uprawniony do podejmowania działań w celu odzyskania nieprawidłowo wypłaconych świadczeń finansowych na terenie całego kraju. W związku z tym otrzymanie listu od ZUS w Legnicy może oznaczać problemy, a nie pozytywne wieści.