Obecnie za oszczędzanie na Malucha i Dużego Fiata można otrzymać rekompensaty. Kierowców posiadających rachunki na przedpłaty z PKO z pewnością zaciekawi kwartalna waloryzacja kwot rekompensat. Warto przejrzeć więc stare szuflady i dokumenty.

Reklama

Jeszcze ponad 200 osób ma szanse na rekompensatę za dokonanie przedpłat na Fiata 126p i na Fiata 1500- poinformował portal "Fakt".

Tak było kiedyś

W okresie PRL-u w Polmozbycie nowy Fiat 126p kosztował 69 tys. zł, podczas gdy na giełdzie używane modele sięgały nawet 110 tys. zł. Samochody były wówczas rzadkością. Posiadanie odpowiedniej ilości pieniędzy nie wystarczało, ponieważ auta nie były dostępne bezpośrednio w salonach. Aby zdobyć nowego Malucha, konieczne było zapisanie się do systemu przedpłat i oczekiwanie nawet latami. Ten system ostatecznie upadł w okresie transformacji systemowej.

Reklama

Kwestia przedpłat na samochody w okresie PRL-u przez wiele lat była problematyczna i nikt nie chciał się jej podjąć. Sytuacja zmieniła się dopiero pod koniec 1996 roku, gdy w Polsce zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 20 grudnia 1996 roku dotycząca zasad realizacji przedpłat na samochody osobowe. Mimo że prawo umożliwiające zwrot wpłaconych środków i dodatkową rekompensatę zostało wprowadzone prawie trzy dekady temu, to nie wszystkie konta przedpłatowe zostały jeszcze zlikwidowane. W rezultacie co kwartał minister finansów musi aktualizować stawki rekompensat.

Waloryzacja rekompensat

Zgodnie z artykułem 1 ustęp 2 wspomnianej ustawy, waloryzacja jest dokonywana co kwartał zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w danym kwartale w porównaniu z poprzednim kwartałem. Oznacza to, że stawki na pierwszy kwartał 2024 roku zostały ustalone na podstawie zmiany wskaźnika inflacji w czwartym kwartale 2023 roku w porównaniu z trzecim kwartałem 2023 roku.

Fiat 126p / ShutterStock

Rekompensata za Malucha i Dużego Fiata w 2024 roku

Stawki na pierwszy kwartał roku 2024 zostały określone zgodnie z komunikatem ministra finansów z datą 26 października 2023 roku i wynoszą odpowiednio:

  • 18 561 zł, jeśli przedpłata została złożona na Fiata 126p,
  • 26 303 zł, jeśli przedpłata została złożona na FSO 1500.

Co zrobić, aby otrzymać rekompensatę?

Aby otrzymać rekompensatę w formie środków finansowych, konieczne jest udanie się do placówki Banku PKO BP z dowodem osobistym oraz książeczką przedpłat. Należy jednak podkreślić, że rekompensata przysługuje wyłącznie tym osobom, które dokonywały wpłat na książeczkę, lecz nie otrzymały pojazdu. W takim przypadku bank zwróci zarówno zaksięgowaną kwotę na książeczce, odsetki, jak i wyżej wspomniane kwoty rekompensaty.

Rekompensatę można dostać w sytuacji, jeśli wpłaty na rachunku przedpłaty były dokonywane systematycznie - a to oznacza, że nie było przerw we wpłatach. Istotne jest, że w przypadku zgonu posiadacza książeczki, o rekompensatę mogą ubiegać się jego spadkobiercy.

Rekompensata to nie wszystko

Podczas zamykania konta z przedpłatami w Powszechnej Kasie Oszczędności – Banku Państwowym, kierowca otrzymuje nie tylko rekompensatę. Zgodnie z artykułem 1 ustęp 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku dotyczącej zasad realizacji przedpłat na samochody osobowe, może również liczyć na "zwrot wniesionych wkładów wraz z oprocentowaniem".

Rekompensacja stanowi zatem tylko jedno z możliwych świadczeń. Jednakże otrzymanie rekompensaty za Malucha lub Dużego Fiata nie jest obowiązkowe, ponieważ kierowca ma możliwość zamiany jej na bonifikatę. Bonifikata umożliwia zakup fabrycznie nowego pojazdu.

Jak otrzymać bonifikatę na zakup samochodu zamiast rekompensaty?

Posiadacz rachunku z przedpłatami na Malucha może zrezygnować z formy odszkodowania od państwa za niezrealizowanie dostawy pojazdu. To nie oznacza jednak, że nie będzie miał z tego żadnych korzyści. Nadal ma pełne prawo do zwrotu kwoty przedpłat wraz z odsetkami. Ponadto istnieje możliwość otrzymania bonifikaty na zakup nowego pojazdu, choć musi spełnić kilka warunków. Mówi się o tym, że:

  • Zakup nowego samochodu krajowego lub importowanego musi nastąpić w ciągu maksymalnie roku od dnia likwidacji rachunku przedpłaty – zgodnie z artykułem 4 ustępem 1 ustawy o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe.
  • Bonifikata polega na obniżeniu ceny zakupu o kwotę podatku od towarów i usług należnego od sprzedaży samochodu, co skutkuje obniżeniem ceny pojazdu w salonie – zgodnie z artykułem 4 ustępem 1 ustawy o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe.
  • Ulga w płatności podatku wynikająca z bonifikaty nie może przewyższać rekompensaty, która ewentualnie przysługiwałaby kierowcy – zgodnie z artykułem 4 ustępem 2 ustawy o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe.
  • Aby skorzystać z bonifikaty w salonie, kierowca musi przedstawić sprzedawcy samochodu oryginał zaświadczenia wydanego przez bank potwierdzającego rezygnację z rekompensaty i likwidację rachunku przedpłaty, z określeniem marki samochodu, na który dokonano przedpłaty – zgodnie z artykułem 4 ustępem 3 ustawy o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe.