"Dziś odwołałem Zbigniewa Gryglasa ze składu rady nadzorczej PGE S.A. Wkrótce kolejne dobre zmiany w spółkach Skarbu Państwa" - napisał szef resortu.

"Przedmiotowe oświadczenie zostało złożone"

O decyzji poinformowała również PGE. "Spółka otrzymała oświadczenie Ministra Aktywów Państwowych reprezentującego Skarb Państwa o odwołaniu pana Zbigniewa Gryglasa ze składu Rady Nadzorczej PGE z dniem 29 grudnia 2023 r" - napisała PGE w komunikacie. Dodano, że "przedmiotowe oświadczenie zostało złożone stosownie do § 20 ust. 5 Statutu Spółki, który przyznaje Skarbowi Państwa prawo do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej PGE w drodze pisemnego oświadczenia składanego Zarządowi Spółki".

Reklama

Zwołano nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki

Zarząd spółki zwołał na 31 stycznia 2024 r. nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki, którego temat będzie m.in. podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.