800 plus w grudniu?

Od 1 stycznia 2024 roku świadczenie wychowawcze ma zostać zwaloryzowane z 500 do 800 zł. Pojawiające się w sieci informacje o tym, jakoby przysługiwało od sierpnia 2023 roku i należne jest za nie wyrównanie, zostały zdementowane przez ZUS. Nie zmienia to jednak faktu, że niektórzy rodzice i opiekunowie mogą otrzymać pierwsze wypłaty 800 plus jeszcze w tym roku.

Może się tak stać, ponieważ pierwszym terminem wypłaty w nowym roku jest 2 stycznia. ZUS w takiej sytuacji, aby dochować terminu, może przelać świadczenia już w grudniu. Dlatego niektórzy beneficjenci otrzymają pierwsze wyższe wypłaty jeszcze w tym roku.

Reklama

Wypłaty 500 plus w grudniu – kiedy?

ZUS podzielił wypłacanie świadczenia wychowawczego na 10 terminów, aby przepływ przelewów został rozładowany. Tym samym beneficjenci otrzymują 500, a już niedługo 800 plus w następujących dniach miesiąca: 2., 4., 7., 9., 12., 14., 16., 18., 20., 22.

W tym roku trzykrotnie termin wypłaty przypada na sobotę (2, 9 oraz 16 grudnia). W takim przypadku ZUS wypłaca świadczenie 500 plus do piątku przed tym terminem.

Świadczenie wychowawcze 500 plus / 800 plus – komu przysługuje?

Świadczenie wychowawcze przyznawane jest od 2016 roku. Aktualnie przysługuje na każde dziecko w rodzinie do ukończenia przez nie 18. roku życia. Nie uwzględnia się przy jego przyznawaniu dochodu rodziny.

Od 1 stycznia 2024 roku jego wysokość zostanie zwaloryzowana i wynosić będzie 800 zł. Zmiana obejmuje wszystkich uprawnionych i następuje automatycznie. Od 1 lutego 2024 roku rozpoczyna się składanie wniosków na nowy okres świadczeniowy.