Czy jest dofinansowanie do wymiany okien w bloku?Czy można dostać dofinansowanie do wymiany okien 2023? – wiele osób zadaje sobie te pytania. Odpowiedź jest twierdząca. Należy jednak spełnić kilka warunków.

Budżet programu Ciepłe Mieszkanie to 1,75 mld zł

Ruszył drugi nabór wniosków w programie Ciepłe Mieszkanie. Potrwa on do 31 grudnia 2023 roku. Celem programu jest wyeliminowanie nieefektywnych źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych.

Reklama

Warto pamiętać, że program nie dofinansowuje wyłącznie wymiany stolarki okiennej lub drzwiowej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Jest to możliwe pod warunkiem demontażu wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe (tzw. "kopciuchów") służących do ogrzewania lokalu oraz zakupu i montażu efektywnego źródła ciepła w tym lokalu.

Wymiana okien za darmo – czy jest możliwa?

Reklama

Termomodernizacja obejmuje wiele działań, które mają na celu zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej w budynku. Należy do niej również wymiana okien. W ramach programu Ciepłe Mieszkanie lub Czyste Powietrze można dostać dofinansowanie do wymiany okien – zarówno pełne, jak i częściowe.

Jak dostać 100 proc. dofinansowania do wymiany okien?

O pełne finansowanie wymiany okien mogą wnioskować osoby o najniższych dochodach. By wymienić okna za darmo z pełnym dofinansowaniem należy spełnić dwa warunki. Należy być właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego starszego niż 10 lat i mieć dochód w rodzinie, który nie przekracza 1090 zł miesięcznie na osobę. Zaświadczenie o dochodzie można uzyskać w gminie.

Zwrot pełnej kwoty netto mogą otrzymać również właściciele domów wielorodzinnych, którzy w wyniku wymiany okien i drzwi zmniejszyli zapotrzebowanie na ciepło o min. 40 proc. Dotyczy to każdego budynku starszego niż 10 lat i każdej osoby wpisanej do ksiąg wieczystych danej nieruchomości. Obejmuje to również drzwi balkonowe oraz bramy garażowe. W przypadku bloków pieniądze nie trafiają jednak bezpośrednio do mieszkańców.

Jak działa program Ciepłe Mieszkanie?

Program realizowany jest w modelu, w którym Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udostępnia środki na realizację celów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ten z kolei podpisuje stosowne umowy z zainteresowanymi gminami. Następnie gminy ogłaszają na swoim terenie nabór wniosków wśród mieszkańców – beneficjentów końcowych.

Są to osoby fizyczne, właściciele lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, uprawnieni z ograniczonego prawa rzeczowego, najemcy lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy, a także wspólnoty mieszkaniowe posiadające 3-7 lokali.

Program ma charakter pilotażowy. Jego ocena pozwoli na uruchomienie w kolejnych latach znacznie większego programu wymiany "kopciuchów" w budynkach wielorodzinnych.

Kto może skorzystać z dotacji na wymianę okien?

Program przeznaczony jest dla gmin, u których odbędzie się nabór dla beneficjentów końcowych w postaci wspólnot mieszkaniowych. Ponowne dofinansowanie mogą zyskać także beneficjenci, którzy już wcześniej skorzystali z dotacji z programu Czyste Powietrze. Dotyczy to osób, które np. wymieniły stary piec na pompę ciepła, ale nie wymieniały wówczas okien i drzwi. Dla nich kwoty dofinansowania do termomodernizacji mogą sięgać od 33 do 79 tys. zł.

Aby możliwe było otrzymanie dofinansowania, to gmina właściwa dla wnioskodawcy musi zgłosić chęć udziału w projekcie Ciepłe Mieszkanie.