Orzeczenie zapadło w składzie pięcioosobowym, przy czym złożono do niego aż dwa zdania odrębne. A to oznacza, że zaledwie trzech sędziów TK (Krystyna Pawłowicz, Stanisław Piotrowicz i Bartłomiej Sochański) postanowiło odwrócić obowiązujący w tym zakresie od ponad 20 lat jednolity pogląd trybunału.

Reklama

Gdyby taka linia orzecznicza się utrzymała, przyniosłoby to opłakane skutki dla takich podmiotów jak m.in. spółki, spółdzielnie mieszkaniowe czy stowarzyszenia. Wszystkie one są bowiem podmiotami zbiorowymi, które TK pozbawił w omawianym rozstrzygnięciu prawa do wnoszenia skarg konstytucyjnych.

CZYTAJ WIĘCEJ W CZWARTKOWYM WYDANIU "DZIENNIK GAZETA PRAWNA">>>