Czym są dynamiczne taryfy prądu?

W odniesieniu do prądu elektrycznego taryfa toplan cenowy, według którego dostawca określa cenę prądu dla odbiorcy. Od 2024 roku w ofercie dostawców energii elektrycznej powinny się pojawić tzw. taryfy dynamiczne.

Taryfa dynamiczna to sposób naliczania opłat za energię elektryczną, gdzie ceny zmieniają się płynnie. Zatem nie będzie z góry określonych godzin, w których prąd będzie tańszy lub droższy. Jego ceny będą zmieniać się cały czas. Jednak taki rodzaj taryfy może być zastosowany tylko w przypadku, gdy użytkownik posiada inteligentny licznik energii elektrycznej, który dokonuje pomiarów co kilka sekund, a dane pomiarowe przekazuje operatorowi. W Polsce ten rodzaj taryfy będzie zupełną nowością. Oczywiście dotychczas na rynku były dostępne taryfy ze zmienną ceną prądu. Jednak ceny i godziny, w jakich one obowiązywały były ustalone odgórnie. W przypadku taryfy dynamicznej nie będzie można przewidzieć, jaka będzie cena prądu w danym momencie.

Reklama

Zmiany w prawie energetycznym

Zmiana prawa związana z wprowadzeniem nowej taryfy jest podyktowana wymogami unijnymi. Prawo UE zobowiązuje Polskę do wprowadzenia tego typu taryf na zakup prądu przez operatorów. Tak więc od przyszłego roku możemy spodziewać się nowych zapisów w prawie energetycznym, które będą stanowić podstawę prawną do stosowania taryfy dynamicznej. Jednak wszystko wskazuje na to, że odbiorcy prądu będą z nich realnie korzystać znacznie później.

Wprowadzenie taryf dynamicznych. Co to znaczy dla odbiorców?

Taryfa dynamiczna może przynieść oszczędności odbiorcy, jeśli ten będzie z niej odpowiednio korzystał. Oczywistym jest fakt, że największą oszczędnością jest zakup energii w momentach, gdy jest ona najtańsza, oraz powstrzymanie się od zakupu lub też jak najmniejszy pobór prądu, gdy ceny są bardzo wysokie. Tak to wygląda w teorii. Jednak w praktyce może to wyglądać zupełnie inaczej. Bowiem zapotrzebowanie na prąd w danym gospodarstwie domowym zależy od pory dnia i nie zawsze musi iść w parze z jego aktualnie niską ceną. Aby to rozwiązanie przyniosło jakiekolwiek korzyści, potrzebne są odpowiednie rozwiązania technologiczne stosowane również przez odbiorców.

Wymogi technologiczne związane z wprowadzeniem taryfy dynamicznej

Reklama

By korzystanie z taryfy dynamicznej się opłaciło, odbiorca (konsument) musi nie tylko wiedzieć, jak osiągnąć korzyści z tego typu rozwiązania. Potrzebne jest również posiadanie odpowiedniego - inteligentnego - licznika energii elektrycznej. Jednak instalacja takich liczników u odbiorców na pewno potrwa, więc faktycznego powszechnego stosowania tego rodzaju taryf możemy się spodziewać w Polsce nie wcześniej niż za 2-3 lata.

Montaż takich liczników leży po stronie dostawców prądu. Jednak, aby móc korzystać z taryfy dynamicznej, koszty muszą ponieść również odbiorcy. Bowiem przy zakupie prądu na takich zasadach konieczne będzie wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w gospodarstwach domowych. A o to już muszą zatroszczyć się konsumenci. Aby zoptymalizować zużycie energii elektrycznej, odbiorca będzie musiał korzystać z rozwiązań technologicznych Smart Home orazposiadać urządzenia, takie jak magazyn energii.

Magazyn energii w mieszkaniu?

Już teraz rządzący wspominają o możliwych dofinansowaniach dla obywateli, aby ci mogli wprowadzić do swoich gospodarstw domowych odpowiednie technologie, które pozwolą na korzystanie z taryf dynamicznych. Być może za jakiś czas każdy będzie miał w swoim domu mały magazyn energii. Dofinansowania miałyby być zachętą do korzystania z tej opcji zakupu prądu. Faktem jest, że to rozwiązanie wymaga odpowiedniego sprzętu, którego finansowanie leży po stronie konsumenta. W przypadku, gdy oszczędność miesięczna wyniosłaby kilka złotych, to chętnych na korzystanie z taryfy dynamicznej byłoby bardzo niewielu.