Z jakiej przyczyny firmy straciły na transakcjach? UKNF podzieliło badane spółki na 3 grupy. Pierwsza z nich to przedsiębiorstwa, które zawierały transakcje, by zabezpieczyć eksport. Nie stracą one na zawartych kontraktach. Stanowią one ok. 80 proc. wszystkich spółek. Druga to firmy, które zawarły transakcje, by zabezpieczyć eksport, ale utraciły z powodu kryzysu kontrakty za granicą. Jest to ok. 10 - 15 proc. spółek. Trzecia grupa to firmy, które spekulowały na transakcjach terminowych. Zawierały one kontrakty, które mocno przekraczały wartość eksportowanych towarów. Te firmy stanowią ok. 5 - 10 proc. wszystkich spółek.

>>>Opcje paliwowe dławią wszystkie linie lotnicze

Potencjalne straty firm, biorąc pod uwagę obecny kurs złotego wobec euro, wyniosły w sumie 18 miliardów złotych. Nie można jej jednak mylić ze stratami firm. Dlaczego? Jeżeli firmy zabezpieczały transakcjami termionowymi eksport, to potencjalne straty na opcjach zrównoważą wyższe zyski z eksportu.

Jak wyglądały umowy, które zawierały banki? Klienci podpisywali klauzury, w których deklarowali, że zdają sobie sprawę z ryzyka, jakie niesie ze sobą zawieranie transakcji terminowych. Dodakowo potwerdzali oni pisemnie, że zapoznali się z materiałami informacyjnymi oraz zrozumieli istotę ryzyka i skutków transakcji. Poza tym klienci deklarowali również, iż podejmowali decyzje inwestycyjne niezależnie, bez doradztwa banku.