Jak wyjaśnił w komunikacie UOKiK, sprawa dotyczy decyzji z początku stycznia 2020 r., kiedy Prezes UOKiK wydał decyzję, w której zgodził się na transakcję między operatorami telewizji kablowej i dostawcami internetu. Vectra mogła przejąć spółkę Multimedia Polska, musiała jednak spełnić warunek określony w decyzji. Dotyczył on 21 miejscowości i składał się z dwóch części. Urząd przypomniał, że pierwsza miała charakter strukturalny, czyli polegała na sprzedaży sieci w ośmiu miastach. W pozostałych 13 miejscowościach Vectra musiała umożliwić klientom zmianę operatora bez ponoszenia kosztów.

Reklama

Prezes UOKiK: Vectra nie wykonała w pełni nałożonego warunku strukturalnego

Urząd wskazał, że Vectra wypełniła warunek dotyczący zmiany operatora przez abonentów, a także sprzedała sieć w Gorzowie Wielkopolskim oraz Pruszczu Gdańskim i Pogórzu. Natomiast nie sprzedała dotychczas sieci w Kwidzynie, Łowiczu, Ostródzie, Olsztynie i Stargardzie.

Vectra dotychczas nie wykonała w pełni nałożonego warunku strukturalnego. Sprzedała sieć jedynie w trzech miastach. W pięciu pozostałych - wbrew wydanej decyzji - warunek nie został wykonany, co rodzi ryzyko ograniczenia konkurencji. Dlatego wszcząłem postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej na spółkę – powiedział, cytowany w komunikacie, Prezes UOKiK Tomasz Chróstny. Kara może wynieść do 10 tys. euro za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu decyzji warunkowej. Prezes Urzędu może także uchylić decyzję warunkową, jeżeli przedsiębiorcy nie spełniają nałożonych warunków - zaznaczył urząd antymonopolowy.

Reklama

VECTRA wydała komunikat

Vectra wykonała zdecydowaną większość z nałożonych przez prezesa UOKiK warunków, a niesprzedane sieci stanowią nieznaczny procent aktywów Multimedia Polska. Wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom Urzędu w zakresie zwiększania konkurencyjności – poinformowała Vectra w stanowisku przekazanym Polskiej Agencji Prasowej.

Reklama

Do dziś Vectra wykonała zdecydowaną większość z nałożonych przez Prezesa UOKiK warunków, a niesprzedane jeszcze sieci stanowią jedynie nieznaczny procent aktywów Multimedia Polska – odpowiedziała firma Vectra.

Firma poinformowała, że wyszła naprzeciw oczekiwaniom Urzędu w zakresie zwiększenia konkurencyjności na lokalnych rynkach i rozpoczęła przebudowę swoich sieci do standardu FTTH (GPON) (Fiber To The Home, światłowód do domu – przyp. red). Zdaniem spółki to umożliwi otwarcie sieci dla zainteresowanych operatorów i zapewnienie klientom możliwości wyboru pomiędzy dostawcami usług. W ocenie Vectry, "działania te stanowią dostosowaną do obecnych warunków rynkowych odpowiedź na podstawową przesłankę wydania decyzji warunkowej przez UOKiK".

"Od 3 lat na całej sieci Vectra usługi oferuję operator Play"

Jak zwróciła uwagę firma, od 3 lat na całej sieci Vectra usługi oferuje operator Play. Działania spółki odpowiadają na kwestie dotyczące możliwości korzystania przez klientów z usług więcej niż jednego dostawcy – podkreślono w stanowisku. Spółka dodała, że pozostaje do dyspozycji Urzędu. Z uwagi na tajemnicę przedsiębiorstwa nie udzielamy dalszych szczegółowych informacji oraz nie komentujemy spekulacji medialnych - zastrzeżono.