Postępowanie przeciwko (...) spółce Vectra z Gdyni zostało wszczęte w lipcu 2013 roku. Wątpliwości urzędu wzbudziło automatyczne przedłużanie umów zawartych z konsumentami na czas określony, który wynosił 6 miesięcy. W związku z tą praktyką konsument nie miał możliwości podjęcia świadomej decyzji o dalszym korzystaniu z usług - czytamy w komunikacie.

Reklama

Zdaniem UOKiK, gdy kończy się zawarta umowa, przedsiębiorca, który chce przedłużyć kontrakt na kolejny czas określony, powinien złożyć konsumentowi odpowiednią propozycję. Vectra zaniechała opisanej praktyki.

Kara nałożona przez UOKiK wynosi 493 252 zł. Decyzja nie jest ostateczna, przedsiębiorca odwołał się do sądu.

Vectra to operator kablowy, posiada ponad 900 000 abonentów (według danych ze strony internetowej spółki).