W codziennej aktualizacji wywiadowczej resortu poinformowano, że w ostatnich trzech miesiącach siły rosyjskie na Ukrainie prawdopodobnie w dużej mierze przestały być rozmieszczane w formie batalionowych grup taktycznych (BGT).

Reklama

"Koncepcja BGT odgrywała ważną rolę w rosyjskiej doktrynie wojennej przez ostatnie 10 lat, a bataliony były zintegrowane z pełnym zakresem pododdziałów wspierających, w tym pancernych, rozpoznawczych i (w odróżnieniu od zwykłej praktyki zachodniej) artylerii. Kilka wewnętrznych słabości koncepcji BGT ujawniło się w dotychczasowych intensywnych, zakrojonych na szeroką skalę walkach na Ukrainie" - napisano.

"Stosunkowo niewielki udział bojowej piechoty w BGT często okazywał się niewystarczający. Zdecentralizowana dystrybucja artylerii nie pozwoliła Rosji w pełni wykorzystać przewagi w liczbie posiadanych dział, a niewielu dowódców BGT było w stanie elastycznie wykorzystywać nadarzające się okazje w sposób, do jakiego model BTG został zaprojektowany" - wskazano.

Reklama