Wyróżnienie przyznane zostało z okazji 10-lecia AKO. Pierwszy klub powstał w Poznaniu w 2011. Pierwszą statuetkę Lecha Kaczyńskiego otrzymał Jarosław Kaczyński.

Reklama

Statuetka patrona AKO

Jak podkreślił podczas uroczystości przewodniczący Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu prof. Stanisław Mikołajczak statuetka patrona AKO przyznana została osobom najbardziej zasłużonym dla Polski.

Z okazji rocznicy chcieliśmy przypomnieć postać naszego patrona, najwybitniejszego prezydenta RP. Statuetkę przyznaliśmy najwybitniejszym postaciom polskiego życia publicznego. Pierwszą odebrał Jarosław Kaczyński. Chcemy ją wręczyć panu prezydentowi, premierowi, pani premier Beacie Szydło, ministrom Piotrowi Glińskiemu i Przemysławowi Czarnkowi. Dostał już ją abp Marek Jędraszewski, prezes Daniel Obajtek otrzymał ją jako jedyny przedstawiciel świata biznesu - powiedział prof. Mikołajczak.

Reklama

Wyjaśnił, że statuetka została przyznana Obajtkowi "za wielkie zasługi dla utrwalania polskiej niezależności energetycznej, polskiej suwerenności gospodarczej, za zbudowanie wspaniałego holdingu, który w dużym stopniu określa naszą niezależność energetyczną i surowcową".

Prezes PKN Orlen powiedział, że przyznane przez AKO wyróżnienie odbiera jako dowód uznania dla jego dorobku. Podkreślił, że tworzony przez niego koncern "stabilizuje nie tylko sprawy paliwowo-energetyczne, teraz gazowe, ale też stabilizuje kwestie gospodarcze". To kwestie paliw, rozwoju zeroemisyjnej energetyki. To jest sprawa przyszłości. Tylko taki koncern może udźwignąć cały proces transformacji, tylko taki koncern może nas zabezpieczyć - i to czyni - powiedział.

Reklama

"Staramy się stabilizować ceny paliw w Polsce"

Przypomniał, że Polacy mogą obecnie korzystać z jednych z najniższych w Europie cen paliw. Staramy się stabilizować ceny paliw w Polsce, to się przekłada na gospodarkę, będzie się przekładało coraz bardziej - dodał Daniel Obajtek.

Nadrzędnym celem AKO jest kształtowanie i propagowanie postaw i działań upowszechniających nowoczesny polski patriotyzm, który łączy pamięć o dokonaniach i tradycjach minionych pokoleń Polaków z działaniami na rzecz rozwoju współczesnej Polski i przyszłych pokoleń. Działania podejmowane przez AKO mają na celu również dążenie do zapewnienia wysokiego poziomu edukacji i nauki polskiej.

Akademicki Klub Obywatelski jest miejscem integracji środowisk akademickich wokół idei polskiego patriotyzmu. AKO jest organizatorem konferencji, seminariów czy sympozjów. W ich trakcie prezentowana jest wiedza o różnych aspektach historycznych i współczesnych polskiego życia narodowego i państwowego. Celem AKO jest inicjowanie dyskusji lub włączanie się w dyskusje o ważnych moralnie, społecznie, ekonomicznie, politycznie sprawach życia publicznego w Polsce. Czyni to m.in. poprzez wydawanie oświadczeń, opinii, komunikatów, stanowisk i odezw.

AKO dba też o upowszechnianie wiedzy i pamięci o myśli społeczno-politycznej i dokonaniach swojego patrona - prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Obecnie AKO działa w 11 ośrodkach w Polsce.

Autor: Rafał Pogrzebny