Zdarzają się dni, że dostajemy 2 mln wszystkich wpłat od podatników i płatników. Jak łatwo policzyć, ok. 500 tys. z nich jest błędnie opisana – mówi w dzisiejszym wywiadzie dla DGP Arkadiusz Jedynak, dyrektor departamentu poboru podatków w Ministerstwie Finansów.
Reklama
Problem się pojawił, odkąd każdy podatnik dostał własny mikrorachunek. Trzeba na niego wpłacać określone w przepisach zobowiązania, m.in. PIT, CIT i VAT. Wpłaty, owszem, są, ale niepoprawnie opisane i stąd problem.
Jedną z przyczyn jest korzystanie przez wpłacających z przelewów ogólnych, a nie dedykowanych – podatkowych. Na ogólnych nie ma specjalnych pól, w które wpisuje się: numer identyfikacyjny podatnika, skróconą nazwę regulowanego podatku i okres, za jaki jest on wpłacany.
Ale na przelewach podatkowych też dochodzi do pomyłek. Wskazują na to przykłady, które zgłosili nam sami czytelnicy.
Reklama

Przykład 1

Podatniczka w 2022 r. zmieniła formę opodatkowania z PIT według zasad ogólnych na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Nie zmieniła tytułu wpłaty i nadal podawała na przelewach PIT-5 zamiast PPE. Efekt był taki, że po kilku miesiącach dostała wezwanie z urzędu skarbowego, a powodem był brak wpłat z tytułu zryczałtowanego podatku. Ponieważ podatek był zapłacony, wystarczyło pismo z prośbą o przeksięgowanie wpłat.

Przykład 2

Podatnik prowadzący własną firmę wpłacał na własny mikrorachunek podatkowy: VAT-7, PIT-4 (zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników) i PPL (zaliczki na własny podatek liniowy). Chcąc uprościć sobie przelewy, wybierał opcję „Ponów”, ale nie zmienił opisu w tytule przelewu (jeżeli była taka potrzeba) ani okresu, za który wpłacał podatek.
W efekcie system wskazywał ten sam tytuł i ten sam okres zapłaty, który był na poprzednim przelewie. Zrobił się bałagan, księgowy podatnika spędził cały dzień na przyporządkowywaniu wpłat do należnych zaliczek, a drugi dzień na dzwonieniu do urzędu skarbowego i wyjaśnianiu różnic. Również w tym przypadku konieczne było pismo o przeksięgowanie wpłat.
Takie sytuacje oznaczają problem dla urzędników i księgowych (bo mają dodatkową pracę), ale też wiele nerwów dla samych podatników, bo mimo dokonanych wpłat dowiadują się, że nie uregulowali podatku.
Dlatego skarbówka apeluje, aby robić przelewy dedykowane – podatkowe (nie ogólne) i z poprawnym opisem.
Prosi też, aby ten, kto może, wpłacał podatki za pomocą swojego konta w e-Urzędzie Skarbowym (można się do niego zalogować na stronie www.podatki.gov.pl, np. za pomocą profilu zaufanego). Niektóre z płatności można bowiem zrobić bezpośrednio z konta podatnika w e-US, przelogowując się do banku. W takiej sytuacji przelew jest automatycznie generowany, a dzięki temu prawidłowo opisany.
Metoda ta, choć pozwala uniknąć błędu, jeszcze się nie upowszechniła. Z danych resortu wynika, że od uruchomienia e-US (tj. od 1 lutego 2021 r.) do 31 października 2022 r. użytkownicy dokonali za jego pomocą 49 224 płatności.
Jest szansa na to, że problem uda się, przynajmniej częściowo, rozwiązać także w inny sposób. W najbliższym czasie w e-US ma być udostępniona historia rozliczeń: PIT, VAT, PCC, podatku od spadków i darowizn oraz karty podatkowej. – Dzięki temu podatnicy będą mogli zobaczyć, czy poprawnie rozliczyli zobowiązania – mówi Arkadiusz Jedynak.
Jak tylko zauważą, że przy wpłacie źle zaadresowali przelew, będą mogli wysłać pismo za pośrednictwem e-US i poprosić o przeksięgowanie wpłat.
Symbol formularza / tytuł płatności Opis
Podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT miesięczna (kwartalna) zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT-4R zaliczki na podatek dochodowy wpłacane przez płatnika
PIT-8AR podatek wynikający z deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym
PIT-37 podatek wynikający z rocznego zeznania PIT-37
PIT-28 podatek wynikający z rocznego zeznania PIT-28
PPE miesięczny (kwartalny) ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
PPL miesięczny liniowy 19-proc. podatek od dochodów osób fizycznych
Podatek dochodowy od osób prawnych
CIT miesięczna (kwartalna) zaliczka na podatek dochodowy od osób prawnych
CIT-8 podatek wynikający z rocznego zeznania CIT-8
CIT-8E ryczałt od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
Podatek od towarów i usług
VAT-7 miesięczny podatek od towarów i usług
VAT-7K, VAT-7D kwartalny podatek od towarów i usług (VAT-7K – składają mali podatnicy, pozostali VAT-7D)
Danina solidarnościowa
DSF-1 danina solidarnościowa
Inne
ALK-1 opłata od napojów alkoholowych w opakowaniach do 300 ml
CUK-1 opłata od środków spożywczych
Wszystkie symbole podatków i opłat można znaleźć w rozporządzeniu z 26 października 2022 r. (Dz.U. poz. 2272).
Współpraca Katarzyna Jędrzejewska