Danina obejmie również roztwory z gliceryną lub glikolem, które sprzedawane są jako odświeżacze powietrza lub aromaty do kominków, choć faktycznie wykorzystywane są jako płyn do e-papierosów. Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który zakłada m.in. uszczelnienie definicji płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich, usuwając nadużywane przez przedsiębiorców luki w przepisach.
Reklama