Senat odrzucił w czwartek ustawę o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego, która zakłada m.in. przekształcenie Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze" w spółkę akcyjną, gdzie Skarb Państwa będzie jedynym akcjonariuszem. W uzasadnieniu wniosku Senatu podkreślono m.in., że "ustawa abstrahuje od relacji prawno-organizacyjnej zachodzącej pomiędzy ministrem kierującym działem albo działami administracji rządowej a umocowanym w randze sekretarza, albo podsekretarza stanu Pełnomocnikiem Rządu ds. CPK, przypisując temu ostatniemu w szerokim zakresie zadania i kompetencje typowe dla konstytucyjnie umocowanego członka Rady Ministrów".

Reklama

Za odrzuceniem ustawy głosowało 53 senatorów, przeciw było 46.

Senator PiS o rozczarowującej postawie opozycji

W rozmowie z PAP Stanisław Karczewski komentując decyzję Senatu podkreślił, że "Platforma Obywatelska, opozycja jest totalną opozycją i kwestionuje wszystko, co robi rząd Prawa i Sprawiedliwości".

Reklama

Mnie osobiście smuci to, że Platforma Obywatelska kwestionuje takie projekty, które są niezwykle prorozwojowe, są korzystne dla Polski, są korzystne dla przyszłych pokoleń i myślę tu nie tylko o CPK, ale również o fuzji Orlenu z Lotosem - dodał senator.

Wszystko, co służy silnej Polsce, wzbudza niechęć Platformy Obywatelskiej i kontrę taką jednoznaczną - ocenił Karczewski. Senatorowie wyrażają swoją polityczną opinię w głosowaniu, natomiast przykre jest to, jak się słucha tego, co mówią, bo argumentują to w sposób irracjonalny, zupełnie niezgodny z prawdą, z rzeczywistością. A przecież te projekty - podobnie jak Gdynia przed wojną, Centralny Okręg Przemysłowy zbudowany przed wojną - służą nam w tej chwili, tak samo te projekty będą służyły następnym pokoleniom - wskazał Karczewski.

Reklama

Co przewiduje ustawa?

Sejm ma głosować nad wnioskiem Senatu w piątek.

Odrzucona przez senatorów ustawa przewiduje konsolidację Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze" (PPL) przez wniesienie akcji, należących do Skarbu Państwa do Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK). Wcześniej - w ciągu sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy - nastąpi przekształcenie PPL w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa. Ostatnim etapem będzie objęcie akcji nowopowstałej spółki Polskie Porty Lotnicze przez CPK.

Skutkiem tych zmian będzie utworzenie grupy kapitałowej CPK skupiającej największe aktywa i procesy inwestycyjne w zakresie infrastruktury lotniskowej. Grupa będzie odpowiedzialna za pozyskiwanie finansowania dla zadań inwestycyjnych CPK, koordynację realizacji inwestycji i integrację zasobów państwa wokół programu CPK.

Ponadto, ustawa poszerza katalog zadań Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego o zapewnienie optymalnych warunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przestrzennego regionu CPK. w kontekście m.in. Airport City oraz nowych obszarów mieszkaniowych i gospodarczych.

Zmiany mają usprawnić też proces inwestycyjno-budowlany w zakresie tzw. inwestycji towarzyszących CPK - np. linii kolejowych czyli tzw. szprych CPK.

Czy jest Centralny Port Komunikacyjny?

Ustawa przewiduje również szereg zachęt dla mieszkańców do zbywania nieruchomości na szerokim obszarze przyszłej lokalizacji CPK przed formalnym ustaleniem tej lokalizacji w drodze decyzji administracyjnej, czyli przed wywłaszczeniem. W ramach Programu Dobrowolnych Nabyć (PDN) spółka CPK może podwyższyć cenę nabycia, powiększając wartość rynkową nieruchomości - o 20 proc. w przypadku gruntu i 40 proc. w odniesieniu do budynku mieszkalnego albo dla lokalu stanowiącego odrębny przedmiot własności.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz.

CPK ma być wybudowany do 2027 r. wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej.

autor: Grzegorz Bruszewski