Jeśli więc na czoło problemów makroekonomicznych wysuwa się zdecydowanie inflacja, to pełniejsze zrozumienie przez społeczeństwo jej przyczyn, przebiegu i skutków powinno podnosić efektywność polityki antyinflacyjnej, głównie poprzez obniżenie kosztów dezinflacji m.in. w wyniku lepszego zarządzania oczekiwaniami inflacyjnymi. Wydawałoby się, że bank centralny, którego celem jest stabilność cen, powinien być mocno zainteresowany podniesieniem poziomu wiedzy ekonomicznej w społeczeństwie.
Bardzo istotną rolę mogłyby tu odegrać publiczne wystąpienia prezesa NBP i członków RPP, a także wiceprezesów i członków zarządu. Praktyka w poprzedniej i w obecnej kadencji wyraźnie pokazuje, że prezes NBP nie jest tym zadaniem edukacyjnym zainteresowany, a jego wkład w tym obszarze jest, ogólnie rzecz biorąc, ujemny.